[LZ1KSP] Re: пробапроба

  • From: Todor Kandev <todor@xxxxxxxxxx>
  • To: lz1ksp@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 11 Apr 2016 22:14:05 +0300

Това като идея за разпространяване на съобщения и новини. Понеже към
момента няма механизъм за това.
Ако идеята ви изглежда добра, можете да субскрибнете, който се сетите пък
да видим какво ще се получи.

2016-04-11 20:55 GMT+03:00 LZ1NDV <lz1ndv@xxxxxxx>:

На 11-04-2016 в 15:17 ч., Todor Kandev написа:

Имаме ли връзка, как е положението?

Имаме ОК Е

Other related posts: