[LZ1KSP] Re: пробапроба

  • From: Daftcho LZ1DAF <lz1daf@xxxxxxxxxxx>
  • To: lz1ksp@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 11 Apr 2016 17:43:35 +0300

Прието, прието. Връзката осъществена. Положението е айляк!

На 11.04.2016 в 15:17, Todor Kandev написа:

Имаме ли връзка, как е положението?

--
73 LZ1DAF


Other related posts: