[lkpgpresidenter] Re: provmail

  • From: Björn Elenfors <bjoele@xxxxxxxxx>
  • To: lkpgpresidenter@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 9 Aug 2015 21:41:32 +0200

Nu ska vi se när resten kommer med också. :)

2015-08-09 21:39 GMT+02:00 Klas-Olav Skoog <klasolav@xxxxxxxxx>:

Funkar.

Bra idé som nu genomförts.

Hälsn

Klas-Olav

Den 9 augusti 2015 21:38 skrev Björn Elenfors <bjoele@xxxxxxxxx>:

Hej!

Nu verkar Tor och Klas-Olav ha gått med i listan.. provar om den funkar.
:)

/BjörnOther related posts: