[ks] 5-koolituspäevane PROJEKTIJUHTIMISE vabaaine magistrantidele 4 EAP

  • From: Anu Taprimäe <anut@xxxxxx>
  • To: ks@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 5 Feb 2010 14:56:17 +0200 (EET)

Tere!
Edastan Sigrid Salla kirja.
Anu T.
________________________________________________--
Lp magistriõppe tudengid!

Mitmed  magistrandid on meie poole pöördunud sooviga kuulata vabaainena
projektijuhtimise ja projektile toetuse taotlemise teemalist kursust.

Keskkonnakorralduse spetsialistid puutuvad oma igapäevatöös järjest enam
kokku eri tüüpi keskkonna- ja  arendusprojektidega ning töö ongi paljudel
enamjaolt kujunenud projektipõhiseks.
Teisalt praegu on vähese erialase töökogemusega ülikooli lõpetajal raske
tööd leida - projektide kaudu on endale võimalus siiski ise töökoht
tekitada ja vajalikke kogemuse hankida.

Magistrantide soovile vastu tulles korraldame kevadsemestril
magistrantidele 5-6-koolituspäevaga 4 EAP kursuse
"Euroopa Liidu toetusprojektid ja rahvusvahelised projektid", õppejõud
Sigrid Salla.

Loengupäeval toimub 1 loeng + 1 seminar, koolituspäevade vahel tehakse
grupitööna ja e-õppe vormis IVAs üks
konkreetne projekt valmis ja harjutatakse sellele projekti toetustaotluse
dokumentatsiooni täitmist.

Koolituspäevad on neljapäeviti kl 14.15 loeng ja 16.15 seminar ruumis
M-213, alates 11.02 (edaspidi meiliga ja loengus kuupäevad
kokkuleppeliselt täpsustamisel).

Registreerimine kursusele ja täiendav info: sigrid@xxxxxx kuni 11.02 (või
loengus)
(Kuna magistriõppeaine kood on hetkel registreerimisel,registreerib
Riigiteaduste instituudi õppetöö koordinaator Kati Elmers  kõik seejärel
ise elektrooniliselt õppeaine kuulajaks.)

Oleme saanud oma endistel õppijatelt veel mitmeid aastaid tagantjärgi
tagasisidet kursuse vajalikkuse kohta.
Kristi Graf, Keskkonnakorralduse endine magistrant:
„Soovitan väga seda projektijuhtimise kursust kõigile keskkonnakorralduse
eriala tudengitele, sest sain koolituselt ääretult kasuliku kogemuse,
millest nüüd töötades ka palju kasu on. Aitäh Teile!“


Varasematel aastatel on keskkonnakorralduse eriala õppijad koostanud
reaalseid ja heal tasemel projekte,
mida on hiljem ka toetatud ja edukalt ellu viidud.
Seega ka nüüd palume huvilistel mõelda  1-2 projekti ideed, võimalusel ka
komplekteerida 4-5 liikmeline projektigrupp (kõik ei pea olema samalt
erialalt)
Eelistatud on projektid, mida soovitakse reaalselt teostada.
Kuigi kursus käsitleb ka eurotoetuste taotlemist, on soovitav projekt, mis

Siin veel kokkuvõtlikult selle aine kohta tutvustus:

PROJEKTIJUHTIMISE VABAAINE
"Euroopa Liidu toetusprojektid ja rahvusvahelised projektid".

* praktiline ja elulähedane
* projekte tehakse kõigis töö- ja eluvaldkondades
* võimalus teha kursuste jooksul reaalne projekt
* oskus leida oma projektile toetajad, kaasfinantseerijad
* oskus koostada abikõlblikke EU struktuurifondide taotlusi
* isiklikuks abivahendiks praktilise näidisprojekti sisaldav
 projektikäsiraamat, mille saab iga osaleja
* projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutusoskus
* väga kasulik meeskonnatöö kogemus
* lisandväärtusena era-,õppe-, tööelus vajalik ajajuhtimise oskus
* ressursside planeerimise oskus
* suutlikkus teha efektiivsemalt ka projektiväliseid töid
* õppejõud on europrojektide hindaja, koostaja, projektijuhtimise
käsiraamatute autor
* eeldused töötada projektijuhina, projektitaotluste koostajana,
  projektide menetlejana ja projektieksperdina

“Sain loengutest tugeva teoreetilise baasi ning grupitöödest väärtusliku
praktilise kogemuse. Kasutan oma töös pidevalt loengutes saadud teadmisi
ning materjali.
Kursuse läbimine innustas mind muuhulgas looma firma, mille põhitegevusala
on projektitaotluste koostamine.”

Projektiekspert OÜ juhataja

PARIM START KARJÄÄRILE!
__________ Information from ESET Smart Security, version of virus
signature database 4837 (20100205) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com
____________________________________________________________________
Keskkonnakorralduse �ppesuuna koduleht http://www.tlu.ee/kesk/
Keskkonnakorralduse �li�pilaskonna koduleht http://lks.planet.ee

Other related posts:

  • » [ks] 5-koolituspäevane PROJEKTIJUHTIMISE vabaaine magistrantidele 4 EAP - Anu Taprimäe