[koita_tous] ÎÎÎÎÎÎÎÏ!

  • From: "Kostas Katsaros" <kostas.katsaros@xxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 31 Oct 2006 16:02:42 +0200

 ÎÏÎÎÎÏ Ï' ÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏ ÏÎ
ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏÏ.
 Message in a bottle, ÎÎÎÏÏÎ: ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏ. ÎÎ
ÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ, ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ. ÎÎ ÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ
ÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÏ, ÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏ. ÎÏÎÏÏ, ÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎ
'ÎÎÎÏÏÎ. ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏ.

Other related posts: