[koita_tous] Re: [koita_tous] DVD κοίτα τους

  • From: Kostas Katsaros <kostas.katsaros@xxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 16 Mar 2009 01:35:07 +0200

Ρε παιδιά ο σκηνοθέτης πού είναι; Πάλι αργοπορημένος;...

2009/3/13 Giannakakis Giorgos <ggian@xxxxxxxxxxxxxxx>:
> Για να δω πόσοι παραμένουν σε αυτή την λίστα...
>
> Το DVD με την παράσταση 'Κοίτα τους' είναι έτοιμο.
> Η αιτία και η αφορμή για ό,τι έγινε είναι η Λίνα.

Other related posts: