[koita_tous] Re: (No References: <BAY14-F9CAF173CC182623B5BC6DC2D60@phx.gbl> <000b01c654ab$69b29590$87146693@bubu>

  • From: Kostas Katsaros <kostas.katsaros@xxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 31 Mar 2006 15:01:41 +0300

ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ; ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏ. ÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏ; ÎÎ ÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎ; ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ... ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ!... ÎÎÎÏ!... ÎÎÎÏ!...


On 31/03/2006 13:11, Maria Christopoulou wrote:

oxi re paidia!
to sumpan exei sunomothsei kata mou!
e oxi kai to savvato!!

(mou leipsate ex8es..)

Other related posts:

  • » [koita_tous] Re: (No References: <BAY14-F9CAF173CC182623B5BC6DC2D60@phx.gbl> <000b01c654ab$69b29590$87146693@bubu>