[klasasa] Re: czesc

  • From: Wojciech Łysiak <wojciech.lysiak@xxxxxxxxx>
  • To: klasasa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 21 Oct 2008 17:32:11 +0200

Dnia 2008-10-21, wto o godzinie 17:28 +0200, dade@xxxxxxxxxx pisze:
> czesc ;]
> 

cos tam :>


Other related posts: