[ke_chavrim] הזמנה לאסיפתחברים 10 למאי 2022

  • From: "שריתה מעוז" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("sarita")
  • To: "'ke_chavrim@xxxxxxxxxxxxx'" <ke_chavrim@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 3 May 2022 08:45:53 +0000

שלום לכולם
ביום 10 למאי 2022 (10/5/22) תתקיים אסיפת חברים, החברים הוותיקים מוזמנים לשעה 
20:30, אסיפה כללית של כלל חברי הקיבוץ תתחיל בשעה 21:00 האסיפות תתקיימנה בזום, 
נשלח זימון בהמשך.
מזכירה כי ניתן להגיש מועמדות לוועד עד יום שישי הקרוב. ביום ראשון 08 למאי – 
נפרסם את שמות המועמדים.

אסיפת נהנים של קרן המילואים  (= חברי הקיבוץ הוותיקים) תיערך ביום 10 למאי 2022 
(10/5/22) בשעה 20:30
סדר היום:

  1.  הקטנת סכום נכסי קרן מילואים מסלול בטוח מ- 10,000,000 ₪  ל-  5,000,000 ₪  
(סכום קרן מילואים לביטחון סוציאלי יישאר על השיעור המקורי, 2,000,000 ₪). סכום 
נוסף של 5,000,000 ₪ יישאר בינתיים כגיבוי בשיבולת.
  2.  המלצה על חברי וועד שיכהנו באגודת קרנות מילואים -  לאחר התייעצות עם נציגי 
החברים הוותיקים ונציגי וועדת רווחה מוצע להמליץ על לאה אלטמן ויענקלה רוט.
ההצבעות יתקיימו באסיפה.

לאחר אסיפת הנהנים (=חברי הקיבוץ הוותיקים), תתקיים (בשעה 21:00) אסיפת כלל החברים 
לאישור הנדרש מבחינת התקנון, וכן לצורך בחירת וועד הקיבוץ :

סדר היום:

  1.  אישור נוסח תקנון קרן מילואים מסלול בטוח.
  2.  אישור נוסח תקנון קרן מילואים ביטחון סוציאלי.
  3.  הקטנת סכום נכסי קרן מילואים מסלול בטוח ( הסכום יוקטן מ-10 מיליון ₪  ל- 5 
מיליון ₪ , 5 מיליון ₪  נוספים יישמרו בינתיים בשיבולת).
  4.  מינוי חברים לכהונה בוועד אגודת קרנות מילואים -

מוצעים –  לאה אלטמן ויענקלה רוט כמומלצי אסיפת הנהנים,  החברים, מנו בן הרוש 
ורננה אהרנרייך, הרב זאב ויטמן כחבר חיצוני

  1.  בחירות לוועד הקיבוץ - רשימת המועמדים תפורסם ביום ראשון 08 במאי 2022  
(8/5/22). הצבעה תערך בתום האסיפה (10/5/22) בקלפי הדיגיטלית
      בברכה
  שריתה מעוז
מנהלת קהילה

052-3926848

[ETZ]

JPEG image

Other related posts:

  • » [ke_chavrim] הזמנה לאסיפתחברים 10 למאי 2022 - שריתה מעוז