Re: [IRLGuideDogs] Test 4

 • From: Darragh.OHeiligh@xxxxxxxxxx
 • To: irlguidedogs@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Apr 2006 14:28:51 +0100

Darragh Ó Héiligh - Stream EMEA
Direct Dial: +353 14400793 
Ext:        2293
Stream Practice 17 - "Recognize and celebrate success. Take time to say 
'Thanks!' and participate in celebrations.""Kealy, Nicky" <Nicky.Kealy@xxxxxxxxxxxxxx> 
Sent by: irlguidedogs-bounce@xxxxxxxxxxxxx
26/04/2006 14:24
Please respond to
irlguidedogs@xxxxxxxxxxxxx


To
<irlguidedogs@xxxxxxxxxxxxx>
cc

Subject
Re: [IRLGuideDogs] Test 4


I have a dog called Ralph and he is a lovely dog. 
-----Original Message-----
From: irlguidedogs-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:irlguidedogs-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of 
Darragh.OHeiligh@xxxxxxxxxx
Sent: 26 April 2006 14:24
To: irlguidedogs@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [IRLGuideDogs] Test 4


This is another test message 

Darragh Ó Héiligh - Stream EMEA
Direct Dial: +353 14400793 
Ext:        2293
Stream Practice 17 - "Recognize and celebrate success. Take time to say 
'Thanks!' and participate in celebrations."
Attention: 
This e-mail is privileged and confidential. If you are not the
intended recipient please delete the message and notify the sender.
Any views or opinions presented are solely those of the author.
This email was scanned by NetIQ MailMarshal and has been certified virus 
free with the pattern file currently in use. This however cannot guarantee 
that it does not contain malicious content. 
Tabhair aire:
 
Tá an r-phost seo faoi phribhléid agus faoi rún.
Mura tusa an duine a bhí beartaithe leis an teachtaireacht seo a fháil, 
scrios é le do thoil agus cuir an seoltóir ar an eolas. Is leis an údar 
amháin aon dearcaí nó tuairimí a léirítear.
 
Scanadh an r-phost seo le NetIQ MailMarshal agus deimhníodh go raibh sé 
saor ó víoras leis an bpatrúnchomhad atá in úsáid faoi láthair. Ní féidir 
a ráthú leis seo áfach nach bhfuil ábhar mailíseach ann.

Other related posts: