[infostudents] Logik 6 - A1 + A2

  • From: Gökhan Özer <ozer@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: infostudents@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 04 Dec 2008 00:26:31 +0100

Hi,

anbei mein erster Versuch...
Ist bestimmt noch einiges Falsch, aber immerhin mal ein Anfang :)

Grüße
Gökhan

-- 
Gökhan Özer
Colombistrasse 17
789098 Freiburg
Matrikel Nr.: 1302829
Tel: 0176-21969169

Other related posts:

  • » [infostudents] Logik 6 - A1 + A2 - Gökhan Özer