[ieee-sb] Re: veselo druzenje

  • From: Mislav Novakovic <mislav.novakovic@xxxxxxxxx>
  • To: ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 23 Sep 2010 10:27:37 +0200

ja mogu u cetrtak do 14:00, a u petak imam labose i odma kasnije predavanja
pa ne mogu nikako.

Other related posts: