[ieee-sb] Re: Sastanak sutra, 13 h

 • From: "Jelena Bozek" <Jelena.Bozek@xxxxxx>
 • To: <ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 25 May 2010 12:32:27 +0200

Bok Igore,
 
ja sam i dalje zainteresirana za posjet Dok-Ingu. :)
Nisam sigurna za dolazak sutra na sastanak, ali 
mislim da ću stić...
 
Pozdrav,
 
Jelena

________________________________

From: ieee-zagreb-sb-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:ieee-zagreb-sb-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Igor Belša
Sent: Tuesday, May 25, 2010 12:29 PM
To: ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [ieee-sb] Re: Sastanak sutra, 13 h


�to se ti�e posjeta kompaniji idu�i tjedan, interes je velik i trenutno ima 40 
prijavljenih, �to je bojim se debelo preko limita.

Neki su se javili ranije na ovoj grupi da su zainteresirani. Naravno, �lanovi 
imaju prednost. Bez brige.

No, molio bih da meni direktno ili ovdje na listu potvrdite jo� jednom da znam 
ra�unati sa to�nom brojkom.

Isto tako, iz kompanije smo dobili indicije za mogu�i dodatni termin ako bude 
interesa, pa imajte i to na umu. :)


lp,
Igor
On Tue, May 25, 2010 at 11:34 AM, tea <teich07@xxxxxxxxx> wrote:


    aj aj ... doci cu ... ko i uvijek :D
    


Other related posts: