[ieee-sb] Re: Novi sastanak

  • From: "Hrvoje Pandzic" <hrvoje.pandzic@xxxxxx>
  • To: <ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 11 Mar 2010 20:32:36 +0100

sutra ujutro će biti postavljeni, bez brige :)

----- Original Message ----- From: "igor b." <ecnelis@xxxxxxxxx>
To: <ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, March 11, 2010 8:06 PM
Subject: [ieee-sb] Re: Novi sastanak


2010/3/11 Igor Belša <igorbelsa@xxxxxxxxx>:
Odlično. :)

Jesu li ovi detalji sa filmskom večeri potvrđeni ili? Dvorana? Javite kad
sve bude dogovoreno da stavim obavijest.

za film još nij ništa sređeno tj. treba rezervirati dvoranu
(dobrovoljci?), a ja ću napraviti plakat ovih dana.

btw, jesu stavljeni plakati za akciju (ili bar isprintani)?

igor (brkić :))


Other related posts: