[ieee-sb] Re: Novi sastanak

  • From: "igor b." <ecnelis@xxxxxxxxx>
  • To: ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Mar 2010 20:06:14 +0100

2010/3/11 Igor Belša <igorbelsa@xxxxxxxxx>:
> Odlično. :)
>
> Jesu li ovi detalji sa filmskom večeri potvrđeni ili? Dvorana? Javite kad
> sve bude dogovoreno da stavim obavijest.

za film još nij ništa sređeno tj. treba rezervirati dvoranu
(dobrovoljci?), a ja ću napraviti plakat ovih dana.

btw, jesu stavljeni plakati za akciju (ili bar isprintani)?

igor (brkić :))

Other related posts: