[ieee-sb] Re: [IEEE] Sretna nova godina.

  • From: tea <teich07@xxxxxxxxx>
  • To: ieee-zagreb-sb@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 5 Sep 2010 23:43:53 +0200

uuuu kako nadobudno odmah na pocetku :D

me likes :P

glasam za cetvrtak :D

Other related posts: