[iansi] Un poco de diversion

  • From: "Andrés L. Sclippa" <asclippa@xxxxxxxxx>
  • To: iansi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 29 Apr 2005 00:11:35 -0300

Fundacion del IANSI (Instituto Argentino de Normalizacion de la Seguridad de la 
Información). www.feistel.com.ar/iansi.
------------------------------------------------------------
http://www.totalillusions.net/forum/index.php?showtopic=3D328
=2D-=20
atentamente,

Andr=E9s L. Sclippa
Ing. en Sistemas de Informaci=F3n
www.AndresSclippa.com.ar

Other related posts: