[iansi] Re: Fw: Re: Reunion en capital

  • From: "Andrés L. Sclippa" <asclippa@xxxxxxxxx>
  • To: iansi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 31 Mar 2005 19:09:09 -0300

Fundacion del IANSI (Instituto Argentino de Normalizacion de la Seguridad de la 
Información). www.feistel.com.ar/iansi.
------------------------------------------------------------
Miercoles 19:00 ?

Other related posts: