[iansi] Re: Formacion de una ONG

  • From: "Andrés L. Sclippa" <asclippa@xxxxxxxxx>
  • To: iansi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 10 Mar 2005 18:27:01 -0300

Fundacion del IANSI (Instituto Argentino de Normalizacion de la Seguridad de la 
Información). www.feistel.com.ar/iansi.
------------------------------------------------------------
Bien, ya empezamos.=2D-=20
Atentamente,

Andr=E9s L. Sclippa
Ing. en Sistemas de Informaci=F3n
Guise 1944 (C1425DPH)=20
Buenos Aires. Argentina
Te.: (11) 4826-2960, 54-11-4986-1967
Web site personal: www.AndresSclippa.com.ar

Other related posts: