[HUF] Re: Riunione

  • From: Chuzz chuzz <chuzz.chuzz@xxxxxxxxx>
  • To: huf@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 8 May 2009 19:19:14 +0200

OH SH-

Il 8 maggio 2009 14.37, luruke <lurukee@xxxxxxxxx> ha scritto:
> ok
>
> Il giorno 08/mag/09, alle ore 14:31, SystemFAILURE BioHazard ha scritto:
>
>> Oggi tra 1 ora (alle 15 30) riunione , va bene per tutti confermato ?
>>
>
>
>

Other related posts: