[hoglahood] פארק כלבים חוגלה פינת מרבד קסמים

  • From: Esther Sharon <estherasharon@xxxxxxxxx>
  • To: igalov@xxxxxxxxxx, hoglahood@xxxxxxxxxxxxx, Hogla Neighbors <hoglaneighbors@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Jun 2013 08:55:29 +0300

מחכים לדעת מתי העיריה תיקח על עצמה את הגן הנטוש שהוא מגודר  ושהפך למפגע
שכונתי

שהעירייה תיקח על עצמה לאמץ את הגן כגן ציבורי במיוחד לפארק כלבים,

זה יועיל מאד לשכנים שנרתעים מכלבים, ולשכנים שאוהבים כלבים
הסיבות ברורות.

בשכונה זו - ה' לדוגמה והסביבה - נחוץ מאד פארק כלבים מגודר, כמעט לכל בית כלב
או שניים

הגן הזה יושב שנים רבות נטוש, ומושך רק אשפה - מכער את השכונה

אנא - הצהירו כי הוא פארק כלבים סגור

דרושה מעט הכנה להפוך את הגן לפארק כלבים, דרושה מעט יוזמה של העירייה

פינת חוגלה/מרבד קסמים/משחררים

אסתר שרון

Other related posts: