[harchavot_shlav3] צבע דלתות כניסה פלדלת

 • From: "Amitai Porat" <Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 5 Apr 2011 11:52:46 +0300

לכולם שלום

·     רצ"ב סיכום עד כאן.

·     משפחות שלא מילאו את בקשתם נא עשו זאת בהקדם עד מחר (כולל משפחות
מרקוביץ' וישראל)

 


מס'

משפחה

צבע דלת

    
קוממי

 בורדו מגורען- 3104

    
מלמוד

 בורדו מגורען- 3104

    
טאובה

 קרם טקסטורה- 1013

    
דנצינגר

 חאקי טקסטורה- 7032

    
סומר

 בורדו מגורען- 3104

    
שוורץ

 

    
דהן

 

    
קרניאל

 בורדו מגורען- 3104

    
ברג

 חאקי מגורען מתכתי- 72240? לוודא

    
מרקוביץ'

 

    
ישראל

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of אמיתי פורת
Sent: Saturday, April 02, 2011 8:43 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תשובה: [harchavot_shlav3]
RE: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] FW: צבע דלתות כניסה- פלדלת

 

אבי שלום

הירוק של פוריה והצבע שאצל רוט- הן צבעים שניתן לבצוע ביד (בשטח). אכן זה היה
הסטנדרט בשלב א' ו-ב '.

הסיכום שלנו מול הקבלן הוא לצביעה בתנור. הצבע בתנור עמיד לאורך זמן וניתן לקחת
עליו יותר אחריות. הבהרנו את זה במפגש הדיירים האחרון ובמכתב 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Avi Israel
Sent: Friday, April 01, 2011 6:49 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] תשובה: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3]
RE: [harchavot_shlav3] FW: צבע דלתות כניסה- פלדלת

 

למה ירוק פוריה שינפלד/ רוט  יצאה מהאופנה?.?!

 _____ 

מאת: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] בשם ????? ????
נשלח: Wednesday, March 30, 2011 8:47 PM
אל: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
נושא: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] FW:
צבע דלתות כניסה- פלדלת

 

בתיה שלום

סליחה- טעות שלי (לא מחקתי חלק מגרסה קודמת של מכתב זה)

הכוונה לארבעת הצבעים האמורים למטה

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of ירון ובתיה קוממי
Sent: Wednesday, March 30, 2011 7:51 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] FW: צבע דלתות כניסה-
פלדלת

 

אמיתי שלום! (וגם לכל שאר המקבלים)

לא הבנתי... יש 4 צבעים בסטנדרט או שניים?

 

 _____ 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Amitai Porat
Sent: Wednesday, March 30, 2011 12:12 PM
To: הרחבת דירות שלב ג'
Cc: ניצה רוט
Subject: [harchavot_shlav3] FW: צבע דלתות כניסה- פלדלת

 

 

 

לדיירים שלום

1.   סופססוף התקבלו מפלדלת באמצעות הקבלן, הצבעים האפשריים לצביעה בתנור,
ומוצעים כאופציה לביצוע בפרוייקט שלנו. מתוכם נשתדל לבחור ארבעה צבעים כסטנדרט
(ראו ההצעות להלן). הצביעה בתנור טובה יותר ועמידה יותר לאורך הזמן (ועליה יכול
הקבלן/ פלדלת לקחת אחריות ביתר פשטות). ישנם מספר צבעים מוגבלים שמתוכם ניתן
לבחור

 

2.   קטלוג דוגמאות הצבעים נמצאים בחדר של ניצה וניתן לעיין בהם שם (אי אפשר
להוציאם משם לצערנו). מתוכם המליצה "ועדת טעם וריח" (להלן: מרים ק', פוריה ש'
ועוד..) על ארבעה צבעים עדיפים/ מתאימים (לפי הנחית המפקח זה המלאי הסביר
לבחירה):

 

כחול מגורען- 5103 /    קרם טקסטורה- 1013/  חאקי טקסטורה- 7032/  בורדו
מגורען מט 3104

 

3.  נבקשכם לעבור במשרד ולרשום בטבלה אצל ניצה איזה צבע אתם מעוניינים מבין
ה- ארבעה הנ"ל. 

הערה: הגדרות לגבי צבע מסגרת המשקוף ופרטים רלבנטיים נוספים יימסרו ע"י שמואל
בהקדם.

 


מס'

משפחה

צבע דלת


1

רוט

 


2

קוממי

 


3

מלמוד

 


4

טאובה

 


5

דנצינגר

 


6

סומר

 


7

שוורץ

 


8

דהן

 


9

קרניאל

 


10

ברג

 


11

מרקוביץ'

 


12

ישראל

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Click here to report this message as SPAM
<http://vsp.ateranetworks.com/ReportSpam.php?sid=a31a588523e57deefa580b1f76d
29cf2_fd8dc3dda33a361706ab75e2991cfc48> 
-- Powered by ATERA Networks --

 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.449 / Virus Database: 271.1.1/3538 - Release Date: 03/29/11
18:34:00

Other related posts: