[harchavot_shlav3] מטבחים- פגישה עם עזמי הנגר של הקבלן

  • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 9 Feb 2011 14:32:22 +0200

שלום
לכל הדיירים שבודקים ביצוע נגרות עם עזמי הנגר של הקבלן:
המועד שנקבע לפגישה הוא 22.2 , (בהתאם לבקשת דיירים שתהיה התראה של שבועיים מראש). 
הפגישות תתקיימנה בשעות העבודה המקובלות.
לשם התיאום הסופי יש להתקשר ישירות  לקבלן - דוד דיין מנהל הביצוע- 0524795557
לפגישות אלו יש להגיע עם התכניות של המטבח
בהצלחה!

בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts: