[harchavot_shlav3] נוהל חימום ומזגנים

 • From: "Amitai Porat" <Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "'Amitai Porat'" <Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, הרחבת דירות שלב ג' <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 12 Dec 2010 12:38:30 +0200

לכולם שלום

רצ"ב נוהל חימום ומזגנים שצורף לדף העדכון הארוך האחרון (מס' 7), ומופיע כאן בנפרד

 

ב"ה ‏‏‏‏‏‏‏1/12/2010 עדכון 5/12/2010

הרחבת דירות

נוהל חימום ומזגנים

 _____ 

(א) רקע: 

1.    ע"פ החלטות קודמות (ראה נספח למטה) הקיבוץ מאפשר חימום הבית בחשמל (דירה 
באמצעות מיזוג) ומים חמים (באמצעות דוד חשמלי). הקיבוץ מאפשר גם חימום הדירה כמו 
בשלב א' - באמצעות הסקות המופעלות בשיטה של תנור על אנרגיית גז. חימום מים חמים 
כנ"ל. (ללא מיזוג בדירה). 

2.    רוב מוחלט של הדיירים בשלב ג' בחרו בחימום החשמלי בשיטת המזגן בטכנולוגית 
אינוונטר מתוצרת מיצובישי. המשמעויות והיישום יהיו כלהלן:

2.1.  הדיירים יוכלו לבחור בין 2 הצעות:

ü      הצעה א': הצעת הסטנדרט של הפרוייקט : מעבה דגם MXZ80 יחידה חיצונית 
אחת עם 4 יחידות פנימיות (ובנוסף לה מקבלים הדיירים תקציב לרכישת חימום לחדר 
נוסף),- הנ"ל כפי שבוצע בשלב ב' למי שבחר במיזוג. 

ü     הצעה ב': שמשדרגת את מערכת המיזוג למעבה דגם MXZ100 יחידה חיצונית 
אחת עם 5 יחידות פנימיות. להצעה זו יש להוסיף 4,590 ₪ ע"ח הדייר.

ü     הצעה ג': שידרוג המערכת ע"י שימוש במזגן המקורי, אותו הקיבוץ מספק, 
ותוספת יחידה אחת או שתיים קטנות, או לחילופין חלוקה אחרת של יחידות המזגנים בבית, 
בתיאום עם איש המזגנים.

2.2.  דיירים אלו ייפגשו עם איש המזגנים ויסכמו איתו את מיקום היחידות הפנימיות 
ואת השידרוג של המערכת, אם הם מעונינים בכך. בנוסף יש צורך לקבל אישור משמואל/ 
שייע/ קותי, על מיקום חיצוני של היחידות הנוספות וכן על מיקום הוצאת חורים. (לאחר 
תיאום המפקח שמואל לנדאו) 

2.3.  מי שיודע שהוא מעוניין בדגם זה או אחר מתבקש להודיע בהקדם לשמואל ל/. 
פירוט של הדגמים ניתן לראות בנספח 2 להלן.

 

 

 _____ 

נספח מס' 1 : קטעים מהחלטה בנושא שיטת החימום

מתוך ישיבת הוועד מס' 29 – 23.10.2009 והשלמות מתוך ישיבת הוועד 22.11.2010

 

1.   לדייר יוצעו שתי חלופות עיקריות לבחירה (באחריות - מימון תיאום וביצוע ע"י 
הקיבוץ):

1.1.  חימום הדירה במזגן (בשלב ב' –אינוורטר מעבה אחד -4 מאיידים). חימום מים 
חמים בדוד חשמלי (תיבחן התקנת משאבת חום למים חמים בלבד, ייבחן דוד שמש כלהלן). 

ü   תוספות נדרשות לחדר, וליחידות שירותים יהיו על לפי החלטת הדייר בתקציב 
1,000 ₪. 

1.2.  חימום הדירה כמו בשלב א' - באמצעות הסקות המופעלות בשיטה של תנור על 
אנרגיית גז. חימום מים חמים כנ"ל. (ללא מיזוג בדירה). 

2.   הערות נוספות:

2.1.  חימום מים חמים סולרי (דודי שמש) - ייבחן מחדש (טרם התקבלו מסקנות) . –

2.2.  פיילוט מזגן ומשאבת חום למים בלבד, ייבחן ויקודם לביצוע (בהחלטת צוות הר' 
דירות) .

2.3.  הפרטת אנרגיה עתידית – תקודם בצורה שיטתית ומדורגת, לדירות המורחבות בשלב 
ב'. ההפרטה תבוצע באופן שיאפשר חיסכון לדייר וכן לקיבוץ. עד להפרטה תיערך התחשבנות 
על עלות החשמל לחימום דירה ומים חמים. (נכון ל- 11.2010 הזיכוי החודשי יעמוד על כ- 
200 ₪ לחודש- הנ"ל ייבדק לאורך כל השנה ובהתאם יעודכן הזיכוי/ החיוב)

 _____ 

נספח מס' 2 : מערכות מיזוג אפשריות לבחירת הדייר

 

המזגנים הם בטכנולוגית אינוונטר מתוצרת מיצובישי ניתן לראות חלק מהפירוט גם באתר 
הבא:

 <http://www.tiranmizug.co.il/items_view.asp?category=080_089_> 
http://www.tiranmizug.co.il/items_view.asp?category=080_089_

הצעה ראשונה (כפי שבוצעה לדיריים שבחרו בה בשלב ב')

1.    מעבה דגם MXZ80 יחידה חיצונית אחת עם 4 יחידות פנימיות דגמים:

2.    יחידה אחת msz-ga71va 

3.    שלושה יחידות msz-ge22

4.    סה"כ לעבודה זו כולל אספקת יחידות התקנתם כולל אבזרים נלווים 

5.    עד לסיום מלא והפעלת יחידות                       
            

המחיר ע"ח הפרוייקט (וכן תוספת תקציב של כ-1,000 ₪ לחימום חדר נוסף)

הצעה שניה

1.    מעבה דגם MXZ100 יחידה חיצונית אחת עם 5 יחידות פנימיות דגמים:

2.    יחידה אחת msz-ga71va 

3.    ארבעה יחידות msz-ge22

4.    סה"כ לעבודה זו כולל אספקת יחידות התקנתם כולל אבזרים נלווים 

5.    עד לסיום מלא והפעלת יחידות                       
              

המחיר: 30,590 ₪ כולל מע"מ

רשמו : אמיתי ושמואל

הערות והארות בונות: יתקבלו בברכה

 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: Amitai Porat [mailto:Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Monday, December 06, 2010 11:02 AM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
Cc: 'Amitai Porat'; 'mussach etzionשמעון קרניאל '; 'Ori Shemer'; 'אלישיב ומרים 
קנוהל (eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; אפרת כהן; 'אפרת כהן וואלה 
(efratcohen4@xxxxxxxxx)'; 'פנינה שוורץ (פנינה שוורץ)'; 'קותי אלטמן בנין'; 'קותי 
וחינה אלטמן (altmankh@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שייע ולאה אלטמן 
(altmanls@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שמעון קרניאל (karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 
'שמעון שמואל (שמעון שמואל)'; 'תולי שיינפלד (tuli@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'תולי 
שינפלד- ג'ימייל (tulish2@xxxxxxxxx)'
Subject: הרחבת דירות- דף עדכון מס' 7- לעיון, הערות, שאלות

 

ב"ה ‏,‏01/12/2010 עדכון 05/12/2010

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 7 – 011210

 _____ 

תאריך עדכון: ‏01/12/2010

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

 _____ 

1.    אספקת קרמיקה וסניטריה: 

1.1.  מצורף כנספח למסמך זה, נוהל מעודכן של קרמיקה וסניטריה (העדכון בפרטים 
קטנים בלבד)

1.2.  דייר שמבקש להזמין ע"פ פרמטרים שונים מאלו שעל פיהם הוכנה המטריצה שלו, 
יוכל לפנות לדוד דיין. במקרה של בעיה נא לפנות לשמואל לנדאו (למשל: משפחה שביקשה 
להפריד בין קומה עליונה ותחתונה ולא רק בין חדרי מגורים לסלון ומטבח).

1.3.  שאלות מקצועיות- חוזיות – נא להפנות ישירות לשמואל לנדאו

1.4.  מועד להשלמת רכישת החומר (אם קניתם אצל אלוני), עד יום חמישי 23.12.2010. 

1.5.  אם קניתם במקום אחר רצוי להשלים את הקנייה לפני 23.12.2010, ולסקה לאתר 
עפ"י הנחיות מנהל העבודה, דוד דיין.

2.    עיקר תכנית עבודה שבועית (לשבוע הבעל"ט): יציקת תקרות והמשך "עליה" בקירות

3.    תכנית עבודה לכל הפרויקט: הקבלן יוציא בעז"ה עד לאחר חנוכה, לו"ז משוער 
לפרויקט ובו "אבני הדרך" והשלבים העיקריים של הפרויקט 

4.    תכניות: הוכנה תכנית אינסטלציה ע"י שמואל וקותי.

5.    חימום ומזגנים: נוהל חימום ומזגנים לדיירים מצורף כאן כנספח בסוף דף 
המידע 

6.    כרטיס חו"ז בין חברים וקיבוץ- תוספות ושינויים של חברים מעבר לסטנדרט: 

6.1.  טיוטה שניה של סיכום פרטני לכל משפחת חברים לבקשות מיוחדות / שינויים / 
תוספות – כפי שעלו מתוך סיכומים קודמים עם החברים וניתוח החומר שבידי,יצאה לכל 
דייר – במייל ובת"ד. נושאים שלא סוכמו, או אינם בהירים או מקובלים – אנא הדגישו 
בפנינו בפניה חוזרת. 

6.2.  הצעות מחיר לתוספות: נא קבלו משמואל ו/או מקותי בהתאם למה שכתוב אצלכם 
בטבלה (קותי מתמחר עבודות שהם בתחום הביצוע שלו: עבודות פיתוח, מחסנים, משטחים 
וכיוצ"ב). יודגש כי יש לקבל הצעת מחיר (בכתב) טרם ביצוע העבודה, בכדי לצמצם אי 
הבנות, טעויות ומחלוקות עתידיות בסוף העבודה הפרטית. צילום של הצעת המחיר או הודעת 
מייל, יש להעביר אלי (ניתן לעשות זאת דרך ניצה או במייל)

6.3.  החומר הקיים מהווה בסיס לסיכום ולתשלום עתידי, אלא א"כ נפלה טעות שתתברר 
בעתיד. 

7.    דיון על סטנדרט הפרוייקט בהתייחס לשירותים שלישי בדירות במפלס אחד, או 
למשטח מרפסת/ סוכה מבחינת הגודל והריצוף: צוות הרחבת דירות דן בנושא ובערעור שהוגש 
ע"י חלק מהדיירים (בישיבה ביום 30.11.2010). הסיכומים יפורסמו לדיירים, ע"י אפרת 
מרכזת הצוות. 

בברכה, אמיתי

בהמשך מצורפים הנספחים

ב"ה עדכון ‏24/11/2010

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

נוהל קרמיקה וכלים סניטריים - פירוט מחיר לתוספות 

פרויקט הרחבה שלב ג' בכפר עציון

(א) כללי – מבוא:

במכרז נמסר לקבלן פירוט עליו הוא מחויב בדומה לשלבים הקודמים של ההרחבות.

תוספות ושינויים מהרשום מחייבים תוספת תשלום, אשר בד"כ הנה על חשבון הדייר עצמו. 
הרשימה עליה מחויב הקבלן נמצאת בסוף המכתב ומי שלא ברור לו יוכל לקבל הסבר לכך 
בחנות של אלוני, ואם משהו לא נראה לו נכון יכול לפנות ישירות לדוד דיין, מנהל 
הפרויקט מטעם צ.פ. או לשמואל לנדאו. דייר שמבקש להזמין ע"פ פרמטרים שונים מאלו שעל 
פיהם הוכנה המטריצה שלו, יוכל לפנות לדוד דיין שמואל לנדאו (למשל: משפחה שביקשה 
להפריד בין קומה עליונה ותחתונה ולא רק בין חדרי מגורים לסלון ומטבח)

דייר אשר מגיע לאלוני (רח' האומן 15 ליד רמי לוי) רצוי כי יבקש לראות האם הסטנדרט 
אותו מספק הקבלן מספיק טוב לו, מכיון שחבל להוסיף כסף.

התוספות להלן מתייחסות לעלויות נוספות מלבד ההפרש בעלות החומר. 

לדוגמא: הקבלן מספק אריחים בגודל עד 45X45 ס"מ. אריחים יותר גדולים עולים בד"כ 
יותר כסף, אשר עליכם לשלם, וכמו כן העבודה עליהם יותר רבה ולכן גם על תוספת עבודה 
זו עליכם לשלם.

באלוני אתם משלמים את התוספת בחומר בלבד. את התוספת בעבודה יש לשלם דרך הקיבוץ 
והוא מעביר לקבלן.

חשוב כי כל הזמנה תועבר גם אל שמואל בכדי שתהיה לכך ביקורת מסודרת.

רוב הדיירים בחרו את הריצוף אך גם את הכלים הסניטריים צריך לבחור אצל אלוני. דייר 
שמחליט לבחור את הכלים הסניטריים הסטנדרטיים כגון ברזים וכיורים יבדוק כי גם במקרה 
כזה בחירתו נרשמה ברשימות של אלוני.

(ב) להלן רשימת התוספות: כל המחירים כוללים מע"מ

*    תוספת מלבד החומר עבור ביצוע עבודה קרמיקה במידות 60X60 (עבודה+ חומר 
שחור): 35 ₪ למ"ר. 
*    תוספת עבור ביצוע קרמיקה באלכסון או בשילוב אריחים במידות שונות (עבודה 
בלבד): 47 ₪ למ"ר.
*    תוספת עבור ריצוף באריחי שיש כולל מלט לבן וסילר (אשר יסופק ע"י הדייר) 
בסיום עבודת השיפוץ- 85 ₪ למ"ר. (ללא הגנה)

*    תוספת עבור עבודה באריחים "שותים" המצריך עבודה במלט לבן+ הגנה בזמן 
העבודה בלוחות גבס וסילר (אשר יסופק ע"י הדייר)בסיום עבודת הריצוף – 95 ₪ למ"ר.
*    התקנת אסלה תלויה+ מיכל הדחה סמוי – 1570 ₪– עבודה בלבד.
*    התקנה עבור אמבטיה אקרילית- תבוצע התקנה דרך אלוני ע"ח הדייר.
*    חיפוי בשירותים/ מקלחת קרמיקה באריחים בגדלים שונים או גדולים מ30X30/ 
20X20 / 20X30 או קטנים מ10X10- 47 ₪ למ"ר - עבודה בלבד!
*    ביצוע שיפועים בריצפה במקום אגנית- תוספת 700 ₪ עבודה בלבד (כולל הזיכוי 
על האגנית)- במקרה כזה התוספת תהיה ע"ח הפרוייקט ולא ע"ח הדייר.

*    יצירת משטח/מושב צמוד למקלחת- 450 - עבודה בלבד!
*    התקנת אינטרפוץ 4 דרך במקום 3 דרך – 295 ₪. (מה זה? כדאי לקבל הסבר בחנות)
*    התקנת אינטרפוץ 4 דרך במקום סוללה- 575 ₪.
*    עבור ריצוף במחיר יסוד של מעל 150 ₪ למ"ר (האריחים ע"ח המזמין) - תוספת 
של 33 ₪ למ"ר. עקרונית עפ"י המחירון הארצי שקובע את התוספות לדייר, במקרה והאריח 
יקר מכיון שהעבודה מחייבת זהירות רבה בכדי לא לאבד חומר ישנה תוספת לקבלן. צ.פ. 
מבקשים את התוספת רק במחיר יותר גבוה קרי: דייר שקונה את החומר באלוני- במחיר 
קניה של עד 200 ₪ ללא תוספת עלות, רק במחיר יותר גבוה.

(ג)  להלן המפרט עליו התחייב הקבלן:

ריצוף:

בכל הבית – אריחים בגודל 33/33 או 45/45 (וביניהם) מסוג גרניט פורצלן, קרמיקה או 
פרלטו – לפי החלטת הדייר. במרפסות, כניסות לבתים וריצוף שירותים יבוצע באריחים 
"אנטי סליפ".  על הקבלן לספק 5 דוגמאות לפחות או לתת לדיירים מקום לבחירת 
האריחים, שיפולים בכל החדרים כדוגמת הריצוף כולל פוגות 3 מ"מ ורובה. ספי אבן 
נסורה 4 ס"מ בגמר הריצופים במרפסות . פסי אלומיניום בעובי 4 מ"מ במקומות הנדרשים. 
+2 מ"ר רזרבה, מכל סוג של הריצוף או חיפוי, אשר ימסרו לכל דייר. קומת גג: כנ"ל 
(למי שיזמין).

הקבלן ישתמש בפריימר של סיקה לביצוע הקרמיקה ע"ג האריח וכחלק מתערובת הבטון 
(S.B112).

 

חיפוי קירות חדרי אמבטיה ושרותים: 

קרמיקה צבעונית תוצרת הארץ, גודל בין 20/20 ס"מ ל 30/30, או ש"ע, בגוונים לפי 
בחירת הדייר; 3 דוגמאות לפחות. בסה"כ: בממוצע לכל דייר 37 מ"ר + 2 מ"ר רזרבה אשר 
ימסרו לדייר. גובה מינימלי 2.2 מ'.

העבודה כולל עיבוד פינות וקצוות ליד: משקופים, קופסאות בקרה, חורים, שקעים וכדומה.

הכנה למראה, עבור הדבקת דקורים ופסי קישוט ישולם בנפרד.

 

פרוט הכלים הלבנים והברזים עליהם התחייב הקבלן:

קבועות תברואיות 

א.      קערת רחצה: קערת רחצה במידות 40X58 ס"מ של חב' "חרסה", סוג א' או 
שווה בגוון לבן או גוון אחר נוסף לבחירת אדריכל, כולל סוללת מים חמים וקרים דגם 
"פרח" של חב' "חמת" או ש"ע, הגוון, ופרטי ההתקנה טעונים אישור מראש של האדריכל.

התקנת הכיור כוללת זיזים מצינורות מגולוונים בקוטר "1/2 עם בליטות מרותכות צבועים 
פעמיים צבע יסוד, ופעמיים צבע שמן לבן, סיפון בקבוק בקוטר "¼1 פלסטי בעל תו תקן, 
ברזי ניל. 

ב.      קערות מטבח: 2 כיורים מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א' גודל מינימלי 
40*60 סמ' או כיור כפול בגודל 80/45 וסוללת מים חמים וקרים דגם "פרח" של חב' 
"חמת" לכל כיור, הכיורים יותקנו ע"ג מוטות שיסופקו ע"י יצרן המטבח, סיפונים 
פלסטיים, קוטר "2 עם תו תקן, כולל חיבור למדיח כלים של חברת ליפסקי או ש"ע. 

בחיבור לכיורי מטבח יש להרכיב ברזי T לחיבור מדיח כלים. 

ג.       אסלת ב"כ: תכלול אסלת ב.כ. מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א' כולל: 
מיכל הדחה דו כמותי מונובלוק של חב' "חרסה", ברגי חיזוק מפליז ברז בקוטר "3/8 
מצופה כרום  תוצרת "חמת" כולל רוזטה, עם צינור חיבור בקוטר "3/8 מפלסטיק 
משוריין, מכסה פלסטי טיפוס כבד "סופרפלסט" או ש"ע. לבן עם ברגי חיזוק מפוליאתילן, 
ברך מיוחדת בקוטר 110 מ"מ מצינור  פי.וי.סי. עם ביקורת – עבור אסלה "P" צדדי.

ד.      כיור נטילת ידיים, דגם נורית קטן – עם ברז מים קרים.

ה.      אמבטיה – האמבטיה תהיה מפח לבן, סוג א', 160 ס"מ אורך, מצופה אמאיל 
לבן ותכלול סופפ , פקק עם שרשרת צינור עודף "1, ארמטורה למים קרים וחמים עם מקלחת 
"טלפון" מתוצרת "חמת", הכל מושלם. אורך הצינור הגמיש יהיה לא פחות מ- 150 ס"מ.

דפנות האמבטיה יזופתו להגנתה, למניעת הישמע צליל הדהוד – תיעטף האמבטיה שתי שכבות 
בטון ורשת אקספנדר באמצע. לאחר מכן תונח האמבטיה על בלוק ותפולס באמצעות בטון יצוק 
על גבי הבלוק.

ו.       אגנית פח לבנה למקלחת 80/80, כולל סוללת מים חמים וקרים עם ראש 
מקלחת קבוע.

 

(ד)  בהמשך (בעמוד הבא) מצורף נספח שינויים 
נספח ה' – מחירון חומרים לזיכוי(כולל מע"מ)


מחיר (ש"ח)

יח'

 

מס'


45

מ"ר

קרמיקה/גרניט 33/33 ריצוף

1.


40

מ"ר

קרמיקה 20/20 חיפוי

2.


250

יח'

קערת מטבח קערה כפולה

3. 


250

יח'

ברז פרח לכיור מטבח

4. 


200

יח'

קערת רחצה

5. 


250

יח'

ברז פרח לקערת רחצה

6.


70

יח'

ברז דלי

7. 


190

יח'

כיור קטן

8. 


350

יח'

אסלה, ארגז הדחה, מושב פלסטיק

9.


450

יח'

אמבטיה

10. 


250

יח'

סוללה לאמבטיה + ראש מקלחת + צינור גמיש

11. 


1000

מ"א

ארון מטבח לפי תכנית (חומר +עבודה)

12.


600

מ"א

שיש (חומר + עבודה)

13.


600

מ"א

ארון מטבח עליון

14.


115

מ"א

עבודה – פס' קישוט מפסיפס בגובה של כ-10 ס"מ

15.

 

 

 

בברכה, שמואל לנדאו, אמיתי

 
ב"ה ‏‏‏‏‏‏‏1/12/2010 עדכון 5/12/2010

הרחבת דירות

נוהל חימום ומזגנים

 _____ 

(ב) רקע: 

3.   ע"פ החלטות קודמות (ראה נספח למטה) הקיבוץ מאפשר חימום הבית בחשמל (דירה 
באמצעות מיזוג) ומים חמים (באמצעות דוד חשמלי). הקיבוץ מאפשר גם חימום הדירה כמו 
בשלב א' - באמצעות הסקות המופעלות בשיטה של תנור על אנרגיית גז. חימום מים חמים 
כנ"ל. (ללא מיזוג בדירה). 

4.   רוב מוחלט של הדיירים בשלב ג' בחרו בחימום החשמלי בשיטת המזגן בטכנולוגית 
אינוונטר מתוצרת מיצובישי. המשמעויות והיישום יהיו כלהלן:

4.1.  הדיירים יוכלו לבחור בין 2 הצעות:

ü      הצעה א': הצעת הסטנדרט של הפרוייקט : מעבה דגם MXZ80 יחידה חיצונית 
אחת עם 4 יחידות פנימיות (ובנוסף לה מקבלים הדיירים תקציב לרכישת חימום לחדר 
נוסף),- הנ"ל כפי שבוצע בשלב ב' למי שבחר במיזוג. 

ü     הצעה ב': שמשדרגת את מערכת המיזוג למעבה דגם MXZ100 יחידה חיצונית 
אחת עם 5 יחידות פנימיות. להצעה זו יש להוסיף 4,590 ₪ ע"ח הדייר.

ü     הצעה ג': שידרוג המערכת ע"י שימוש במזגן המקורי, אותו הקיבוץ מספק, 
ותוספת יחידה אחת או שתיים קטנות, או לחילופין חלוקה אחרת של יחידות המזגנים בבית, 
בתיאום עם איש המזגנים.

4.2.  דיירים אלו ייפגשו עם איש המזגנים ויסכמו איתו את מיקום היחידות הפנימיות 
ואת השידרוג של המערכת, אם הם מעון נינים בכך. בנוסף יש צורך לקבל אישור משמואל/ 
שייע/ קותי, על מיקום חיצוני של היחידות הנוספות וכן על מיקום הוצאת חורים, ניתן 
לדעתי לבצע חורים לגג שטוח. (לאחר תיאום המפקח שמואל לנדאו) 

4.3.  מי שיודע שהוא מעוניין בדגם זה או אחר מתבקש להודיע בהקדם לשמואל ל/. פירוט 
של הדגמים ניתן לראות בנספח 2 להלן.

 

 

 _____ 

נספח מס' 1 : קטעים מהחלטה בנושא שיטת החימום

מתוך ישיבת הוועד מס' 29 – 23.10.2009 והשלמות מתוך ישיבת הוועד 22.11.2010

 

3.   לדייר יוצעו שתי חלופות עיקריות לבחירה (באחריות - מימון תיאום וביצוע ע"י 
הקיבוץ):

3.1.  חימום הדירה במזגן (בשלב ב' –אינוורטר מעבה אחד -4 מאיידים). חימום מים 
חמים בדוד חשמלי (תיבחן התקנת משאבת חום למים חמים בלבד, ייבחן דוד שמש כלהלן). 

ü   תוספות נדרשות לחדר, וליחידות שירותים יהיו על לפי החלטת הדייר בתקציב 
1,000 ₪. 

3.2.  חימום הדירה כמו בשלב א' - באמצעות הסקות המופעלות בשיטה של תנור על 
אנרגיית גז. חימום מים חמים כנ"ל. (ללא מיזוג בדירה). 

4.    הערות נוספות:

4.1.  חימום מים חמים סולרי (דודי שמש) - ייבחן מחדש (טרם התקבלו מסקנות) . –

4.2.  פיילוט מזגן ומשאבת חום למים בלבד, ייבחן ויקודם לביצוע (בהחלטת צוות הר' 
דירות) .

4.3.  הפרטת אנרגיה עתידית – תקודם בצורה שיטתית ומדורגת, לדירות המורחבות בשלב 
ב'. ההפרטה תבוצע באופן שיאפשר חיסכון לדייר וכן לקיבוץ. עד להפרטה תיערך התחשבנות 
על עלות החשמל לחימום דירה ומים חמים. (נכון ל- 11.2010 הזיכוי החודשי יעמוד על כ- 
200 ₪ לחודש- הנ"ל ייבדק לאורך כל השנה ובהתאם יעודכן הזיכוי/ החיוב)

 _____ 

נספח מס' 2 : מערכות מיזוג אפשריות לבחירת הדייר

 

המזגנים הם בטכנולוגית אינוונטר מתוצרת מיצובישי ניתן לראות חלק מהפירוט גם באתר 
הבא:

 <http://www.tiranmizug.co.il/items_view.asp?category=080_089_> 
http://www.tiranmizug.co.il/items_view.asp?category=080_089_

הצעה ראשונה (כפי שבוצעה לדיריים שבחרו בה בשלב ב')

6.    מעבה דגם MXZ80 יחידה חיצונית אחת עם 4 יחידות פנימיות דגמים:

7.    יחידה אחת msz-ga71va 

8.    שלושה יחידות msz-ge22

9.    סה"כ לעבודה זו כולל אספקת יחידות התקנתם כולל אבזרים נלווים 

10.  עד לסיום מלא והפעלת יחידות                        
           

המחיר ע"ח הפרוייקט (וכן תוספת תקציב של כ-1,000 ₪ לחימום חדר נוסף)

הצעה שניה

6.    מעבה דגם MXZ100 יחידה חיצונית אחת עם 5 יחידות פנימיות דגמים:

7.    יחידה אחת msz-ga71va 

8.    ארבעה יחידות msz-ge22

9.    סה"כ לעבודה זו כולל אספקת יחידות התקנתם כולל אבזרים נלווים 

10.  עד לסיום מלא והפעלת יחידות                        
            

המחיר: 30,590 ₪ כולל מע"מ

רשמו : אמיתי ושמואל

הערות והארות בונות: יתקבלו בברכה

 

 

 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Other related posts: