[harchavot_shlav3] מבצע באלוני בתלפיות

  • From: "Yaacov Taube" <yankee@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Shlav 3" <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Nov 2010 23:32:55 +0200

שלום לכל המרחיבים של שלב ג',
 
שמואל לנדאו בקש להודיע לכולם שהמבצע שהיה אמור להסתיים מחר יום רביעי (24/11) 
ימשך עד יום שישי (26/11).
 
ינקי

Other related posts: