[harchavot_shlav3] למרחיבים בשלב ג'- תזכורת בנושא תכניות

 • From: "Amitai Porat" <Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 31 Oct 2010 16:22:52 +0200

שלום לכולם

תכניות: 

1.   תכניות חשמל מעודכנות: הוצאנו לכל משפחה בת"ד הערות ובקשות לשינוי יש
להפנות בהקדם לשמואל ל' . כזכור דרכי התקשורת לשמואל:

·    מייל: 
 <mailto:Landauys@xxxxxxxxx> Landauys@xxxxxxxxx

·    נייד: 052-6071833 

·     פקס 02-9934614

·     טל'  02-9938837

·     כתובת: זכריה 20 אפרת2.   . הסברים ניתן לקבל משמואל או משייע. הערה: תכנון החשמל במטבח הוא
עקרוני ישתנה בהתאם לתכנית המטבח הספיציפית שתגישו. לו"ז להשלמתה יפורסם ע"פ
צורך.

3.   הערות / בקשות הנוגעות לתכניות אדריכליות שקיבלתם ואינן מתאימות בפרטים
מסויימים לבקשות קודמות או בקשות לשינויים בתכניות אלו- יש לפנות בצורה מסודרת
לשמואל לנדאו.

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: Amitai Porat [mailto:Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, October 28, 2010 3:36 PM
To: 'harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx'
Subject: RE: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות- שלב ג' -
דף עדכון מס' 5 271010

 

שלום לכולם

למקבלים במקוטע

ניסיון נוסף למסור את הקובץ – ע"י הדבקתו בגוף ההודעה 

 _____ 

 

\ב"ה ‏,‏27/10/2010

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן"
(משלי כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 5 – 271010

 _____ 

תאריך עדכון: ‏27/10/2010

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

 _____ 

1.   "כתובת" לדיירים וחלוקת אחריות בפרוייקט (מנקודת המבט של החברים): טבלה
זו היא טיוטה ראשונה


נושא

כתובת ראשית – למי פונים?

אחראי נוסף

הערות


תכנון: אישור התכניות, הבנת התכניות, בעיות בהתאמת תכנית וביצוע, בקשת שינויים
בתכנון, תכנון ותיאום מערכות, תכנון פיתוח 

שמואל ל'

שמעון ק', שייע ואמיתי (לתיעוד)

ע"פ כללי התכנון האמורים בתקנון ודפי המידע


ביצוע: שאלות לגבי ביצוע, הקבלן וחוזה הקבלן, התיאומים שונים הכרוכים בביצוע,
לו"ז ביצוע וכיוצ"ב 

שמואל ל'

שייע ואמיתי (לתיעוד)

 


בקרה וייעוץ נוספים: בקרה נוספת מטעם כפ"ע (מעבר לתפקיד המפקח), על הביצוע ועל
תיאומי הבתים לפיתוח ומערכות. ייעוץ נוסף לחברים בפרטים השונים

שייע

 

 


ביצוע הפיתוח (כולל מערכות שונות, משטחים ומחסנים מחוץ לבתים)

שייע (קותי קבלן מבצע)

קותי ואמיתי

ע"פ כללי התכנון האמורים בתקנון ודפי המידע. ובהתאם להחלטות ו' מתאר


תקנון הרחבת דירות, החלטות, כללים ונהלים שונים כפי שהתקבלו במוסדות הקיבוץ

אמיתי

אפרת כ'

 


דיור מעבר ואיחסון (היבטים טכניים)

אמיתי

קותי ומרים ק'

 


בירור וסיכום כספי בין דייר וקבלן לביצוע תוספות ושינויים

שמואל ל'

אמיתי ושייע (מצריך אישור ע"פ כללי הקיבוץ)

ע"פ נוהל תוספות ושינויים וחוזה


חו"ז כספי בין הדייר והקיבוץ (בהתייחס גם לסיכומים עם הקבלן)

אמיתי

שייע

טעון תיעוד מסודר ומוסכם


היבטים חברתיים: סדר הרחבת דירות, שיבוץ דיור המעבר וכיוצ"ב

אפרת כ'

אמיתי (לתיעוד), מרים, פנינה

ע"פ החלטות המוסדות


מידע כללי בנושאים שונים

אמיתי

 

יפנה הלאה במידת הצורך ע"פ העניין


ערעורים על תקנון / החלטות 

אפרת ואמיתי

צוות הרחבות

 

2.   קבלן מבצע: ב"ה נחתם חוזה עם הקבלן הנבחר צ.פ.. יבצע בעז"ה את 9 הדירות
באשכול ב' וכן את שתי הדירות הנוספות (מרקוביץ'- ישראל), מיד לאחר השלמת התכנון
ופינוי הדירות (ובסה"כ 11 דירות). דירת רוט תבוצע ע"י קבלן כפ"ע- קותי. מנהל
הפרוייקט מטעם צ.פ.- דוד דיין (שמנהל גם את ההרחבה הקהילתית). מנהל עבודה צמוד
בשטח- ערייפי ערייפי. פניה אליהם תיעשה דרך שמואל ל'.

2.1.          גדר: המצב הנוכחי יוגבה ל- 2 מ' בקטע הדרומי מול דירות
חברים שבשימוש. כל הגדר תכוסה ביוטה. לאחר פינו דירות ישראל ומרקוביץ' – יוקפו
גם הן בגדר. 

2.2.          הסתובבות דיירים באתר: בתיאום עם ערייפי או שמואל.
דגש: לא להסתובב לבד בזמן חפירה והריסה. 

2.3.          התארגנות קבלן: משרד- בבית שוורץ – ערייפי יארגן לפי
הנחיות שמואל.

2.4.          חפירות: יחלו היום או מחר לאחר סימון. 

2.5.          עצים: יסומנו עצים שצריכים שמירה. יש לעקור עץ דובדבן
מצפון לבית קוממי. יש לגזום עץ ממזרח לבית קוממי (נוגע/מפריע לבניית קיר חדש) –
באחריות ירוחם. 

2.6.          אספקת קרמיקה וסניטריה: הספק של הקבלן- אלוני (רח'
האומן בתלפיות ליד לב תלפיות רמי לוי הישן) צ.פ. מעביר לאלוני מטריצה- (סלון
ומעברים / חדרים/ שירותים כולל חיפויים ), ע"פ הסטנדרט בחוזה; שידרוגים בתוספת
תשלום. ניתן לקבל זיכוי (ע"פ מחירון זיכויים) ולקנות לבד במקום אחר. לעניין זה
יצאו עדכונים ופירוט נוסף בהמשך.

2.7.          מטבחים: הספק המתוכנן בינתיים גם בפרוייקט הזה:
"דו–איט". השיטה ניתן לתכנן מטבח בלי תוספות תשלום ע"פ המחירים והסטנדרט שבחוזה
(יפורסמו בנפרד) ; שידרוגים ע"ח דייר; זיכוי לדייר לפי מחירון זיכויים בחוזה.
אם הדייר עושה לבד, מקבל זיכוי סה"כ מטבח: ___________, ואז יבצע את המטבח אחרי
מסירת הבית (מסירה ראשונה?)  לעניין זה יצאו עדכונים ופירוט נוסף בהמשך.

2.8.          אלומיניום: צ.פ. יבחן מי הספק. ייתן התייחסות נפרדת
למספר חלונות בלגים שאמורים בתכניות.  לעניין זה יצאו עדכונים ופירוט נוסף
בהמשך.

2.9.          פגישת תיאום קבועות יתקיימו בעז"ה בכל יום רביעי בשבוע
בשעה 10:00. 

3.   תכניות: 

3.1.           תכניות חשמל מעודכנות: יצאו (בעז"ה היום) לכל משפחה
בת"ד הערות ובקשות לשינוי יש להפנות בהקדם לשמואל ל'. הסברים ניתן לקבל משמואל
או משייע. הערה: תכנון החשמל במטבח הוא עקרוני ישתנה בהתאם לתכנית המטבח
הספיציפית שתגישו. לו"ז להשלמתה יפורסם ע"פ צורך.

3.2.           הערות / בקשות הנוגעות לתכניות אדריכליות שקיבלתם
ואינן מתאימות בפרטים מסויימים לבקשות קודמות או בקשות לשינויים בתכניות אלו-
יש לפנות בצורה מסודרת לשמואל לנדאו. 

4.   חו"ז בין חברים וקיבוץ- תוספות ושינויים של חברים מעבר לסטנדרט: 

4.1.           טיוטה ראשונה בלבד של סיכום פרטני לכל משפחת חברים
לבקשות מיוחדות / שינויים / תוספות – כפי שעלו מתוך סיכומים קודמים עם החברים
וניתוח החומר שבידי,יצאה (17.10.2010) לכל דייר – במייל ובת"ד מחר. הסיכום אינו
סופי חלק מהדיירים העבירו הערות. הנ"ל ייבדקו ויתוקנו או יוסברו בהתאם.

4.2.           עדכונים ומשמעויות של חומר נוסף שלא היה לפני-
יתפרסמו לאחר בירור התכניות. 

5.   מחויבות להשתתפות חברים במימון הרחבות וחתימה על "הסכם" חבר וקיבוץ:
יודגש כי החתימה היא תנאי הכרחי לבינוי הדירה עבור החברים! לידיעתכם: האסיפה
אישרה ביום שני האחרון (25.10.2010) את ההחלטה להקטין את הגביה בפועל מחברים
ל-100 ₪ בחודש (כאשר החברים עדיין מתחייבים עקרונית לנוסח האמור בדפים המאפשר
גביה גבוהה יותר במידת הצורך). 

בברכה, אמיתי

 

 

 

 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of ירון ובתיה קוממי
Sent: Thursday, October 28, 2010 3:24 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות- שלב ג' - דף
עדכון מס' 5 271010

 

חברים יקרים – מנסים לפתור תעלומה...

האם רק אנחנו מקבלים את הקובץ בצורה מקוטעת ע"פ מספר עמודים???

 

משפחת קוממי

 _____ 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Amitai Porat
Sent: Thursday, October 28, 2010 2:44 PM
To: הרחבת דירות שלב ג'
Cc: שמואל לנדאו; 'ניצה רוט'; 'Amitai Porat'; 'Chagai Pnini'; 'Hila Or'; 'Ori
Shemer'; 'Tuli Sheinfeld'; 'Tzvia Rauch'; 'אפרת כהן'; 'אפרת כהן וואלה';
'הילה אור'; 'נחום לנדאו'; 'mussach etzionשמעון קרניאל '; 'Ori Shemer';
'אלישיב ומרים קנוהל'; 'פנינה שוורץ (פנינה שוורץ)'; 'קותי אלטמן בנין'; 'קותי
וחינה אלטמן'; 'שייע ולאה אלטמן'; 'שמעון קרניאל'; 'שמעון שמואל (שמעון
שמואל)'; 'תולי שינפלד- ג'ימייל'
Subject: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות- שלב ג' - דף עדכון מס' 5 271010

 

 

לכולם שלום

שאלות הערות והארות יתקבלו בברכה

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.449 / Virus Database: 271.1.1/3223 - Release Date: 10/27/10
19:12:00

Other related posts: