[harchavot_shlav3] פגישת התנעה - הרחבת דירות שלב ג'

  • From: "Amitai Porat" <Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>, 'אמיתי פורת' <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 1 Aug 2010 17:50:48 +0300

לכולם שלום

פגישת התנעה של שלב ג' (דיריים מרחיבים + שמואל לנדאו + צוות הרחבת דירות- מי 
שיהיה בארץ..)

תתקיים בעז"ה (בכפוף למגבלות התיאום) בשבוע הבא (8.8 – 13.8)

 

מטרת הפגישה

ליישר קו בנושא מידע בתחומים השונים: תכנון, ביצוע, ארגון, דרכי תקשורת, נהלים, 
זכויות וחובות

לאפשר הערכות טובה יותר לדיירים, לצוות , למנהל הפרוייקט וכו'   

 

בברכה

 

אמיתי פורת 

מנהל קהילה כפר עציון

0507526974;  <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Other related posts: