[harchavot_shlav3] מועדת שיכון

  • From: ירון ובתיה קוממי <komemy@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: 'ירון ובתיה קוממי' <komemy@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 27 Jul 2010 20:40:19 +0300

לכולם שלום!

בעקבות החלטת האסיפה אמש, התפנו מספר דירות בכפר עציון, שניתן להשתמש בהן כדיור
מעבר.

משפחה שמעוניינת לשנות את שיבוצה הישן מתבקשת לפנות ביומיים הקרובים למרים
קנוהל, 

על מנת שנוכל לערוך שיבוצים מחודשים, בהתאם לדירוג שנקבע בעבר.

 

הדירות שהתפנו:

דירת מייסון (אפרים סומך לשעבר, מול גן שחף)

דירת מעבר סלע (דירה עם חצי חדר נוסף)

דירת מעבר אבגי

דירת שרמן

 

כל טוב

צוות שיכון

Other related posts: