[harchavot_shlav3] ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

  • From: Yankee Taube <yankee@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx" <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 5 Feb 2010 07:27:51 +0200

שלום למרחיבים שלב ג',

ברוך הבא לרשימת התפוצה של שלב ג' של ההרחבה.
כדי לפרסם לרשימה יש לשלוח מייל לכתובת:  
harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx<mailto:harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>

קבלתם את המייל הזה לכתובת שלכם שידוע לי. אם יש לכם כתובת מייל אחרת נא לשלוח 
אותו ל:yankee@xxxxxxxxxxxxxxxxx  כ"כ אם הכתובת הזו לא מתאים לכם יש להודיע לי 
והוא יוסר מיד מהרשימה.
תזכרו שניתן לשלוח מייל לרשימה הזו רק מכתובת שאליו קבלתם אותו ושמנוי לרשימה.

בהצלחה לכולנו!!

שבת שלום,

ינקי


Other related posts: