[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] FW: תכנית כללית פיתוח אשכול ב'

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx" <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 6 Mar 2011 14:48:40 +0200

חזי שלום

[cid:image002.gif@01CBDC0D.9539F480]   תודה על הערותיך

[cid:image002.gif@01CBDC0D.9539F480]   רצ"ב התייחסות קצרה בתוך דבריך למטה

[cid:image002.gif@01CBDC0D.9539F480]   המשך בדיון משותף ובסיור בשטח


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of חזי מרקוביץ'
Sent: Sunday, March 06, 2011 12:39 PM
To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
Cc: אמיתי פורת; אליעז כהן; אפרת כהן; זרביב פרדי וג'נט; עידית ברד; קרקובסקי 
מיכאל ורחל; רוזנברג חיים ויעל כפר עציון; שורק; שמואל לנדאו; mussach etzionשמעון 
קרניאל; אורי שמר; אלישיב ומרים קנוהל; אפרת כהן וואלה; לאה וירוחם כץ; שמעון 
קרניאל
Subject: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] FW: תכנית כללית פיתוח אשכול 
ב'

אמיתי וכל צוות התיכנון - ראשית ,יישר כח על הבאת התוכנית לדיון לפני המיית 
הטרקטורים הבונים. - תודה
1. השביל הצפוני עובר אחרי הבתים ולא ברור למה הוא צריך להמשיך לכל האורך ולא 
להיות שביל לבתי סומר ומרקוביץ וכך להיות גם קצר יותר - מדוע יש צורך לחבר מצפון? 
את מי ולאן? הרעיון הוא לחבר חיבור של הולכי רגל בין השכונה החדשה (בהרחבה 
הקהילתית) ובין אשכול ב' ומרכז הקיבוץ. למשל אנו מעוניינים שבני משפחת שוה/ סמט/ 
ברוכי / לנצקורן וכו' (יש שם 17 משפחות אז לא אציין את כולם) יוכלו ללכת ברגל 
לטייל/ לאכול אצלך/ אצל שמעון ק'/ קוממי/ מלמוד ואחרים (כ- 20 משפחות) בצורה של 
זרימה חופשית וכן להיפך, מאשכול ב' אליהם. לאחר כמה סיורים בשטח, נראה לנו שזה 
הדבר הנכון. כמובן יש מקום לדון בכך עם החברים באשכול ומול כלל הצרכים- האם זה 
מידתי ? האם זה מועיל?
אגב חיבור דומה ובעיתי יותר יש לנו בשביל המחבר בין המעונות (בתי הילדים התחתונים) 
דרך פינת בית עטיה, ועד הכביש סמוך לבית אסולין החדש (שם כמובן יותר בעיתי בגלל 
הקרבה לבית עטיה, אבל אולי גם נצרך יותר בגלל מרכזיותו בתוך הקיבוץ)
2. השביל המרכזי של האשכול עובר צמוד מדי לבית קוממי והסטה שלו באלכסון מתון צפונה 
, תרחיק קצת וגם תקצר את השבילים לבתים הצפוניים של האשכול. כל כיוון הבתים הוא 
אלכסוני וכך בנוי גם השביל צפון דרום ביחס לשורת הבתים של שלב ד' . אמנם כך היה 
השביל הישן אך זו הזדמנות מצויינת לשנות.: ההצעה מעניינת. נדמה לי שלא תפתור את 
בעית הקרבה לבית קוממי ולמשטח הישיבה, אלא אם כן תחתוך באופן משמעותי את הגינה/ 
דשא של אבנר דהן (הרי שם יש מעין צואר בקבוק וצומת מרכזית באשכול וכמו"כ שים לב 
להפרשי הגובה). ועוד: יש אכן היגיון בשביל אלכסוני מקביל לבתים (ודומה לדוגמאות 
שציינת), אבל במקרה זה המשמעות היא כי דיירי האשכול יכנסו ויצאו מהאשכול בנקודה 
צפונית יותר ורחוקה מתואי ההליכה ההגיוני שלהם למרכז הקיבוץ (נכנה אותו מרכולית 
לשם הדוגמה). אני מזכיר כי הצעה דומה הועלתה ע"י מירון (ועל ידך? ), באשכול א' 
ונדחתה לבסוף ע"י רוב הדיירים והמשתתפים בסיור (אולי שם היתה ההצעה הגיונית יותר 
בגלל התואי למרכולית, אבל יש כמה הבדלים). בכל אופן שוה בהחלט דיון עם הדירים
3. שביל צפון דרום כשביל מרכזי צריך שיהיה פתוח ואת קיר התמך שליד ברד -סמט צריך 
לקצר כדי לפתוח את הכניסה לאשכול. אכן יש הסכמה. לזו היתה הכוונה בסעיף 4 בתוך 
המכתב שלי
בתאריך 6 במרס 2011 10:34, מאת Amitai Porat 
<Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>>:
לדיירי אשכול ב' שלום
רצ"ב טיוטת התכנית הכוללת של האשכול ששרטט יהודה לוי לבקשתנו.
כמה דגשים:

[cid:image001.gif@01CBDC09.B582B690]   שימו לב הנ"ל כולל התייחסות לדירות שכבר 
תוכננו סופית ונבנו ברובם (שלב ג') וכן לדירות שטרם תוכננו סופית (שלב ד'). נושאים 
שונים צריכים דיוק נוסף

[cid:image001.gif@01CBDC09.B582B690]   הנ"ל בעקבות פגישה שקיימנו לגיבוש תכנית 
הפיתוח והתשתיות באשכול ב' בנושאים שונים (מיקום שבילים ראשיים וכניסות לבתים, קוי 
ביוב ומינהולים, קירות פיתוח, משטחי ישיבה/ מרפסות תחתונות, (מחסנים?), קוי חשמל, 
תקשורת, גז, מים). מתוך אלו נגענו בעיקר בתכנון השבילים והכניסות לבתים.

[cid:image001.gif@01CBDC09.B582B690]   רצ"ב קצת פירוט מילולי נלוה - בנושא 
השבילים וכניסות לבתים:

1.   שביל מרכזי באשכול ממערב למזרח (חידוש השביל הישן בתואי שונה מעט): יקבע 
במקביל לתואי השביל הישן כ- 5 מ' צפונה, יעבור סמוך מצפון למשטח הישיבה של משפ' 
קוממי (כ- 1.5 מ'). בסופו (אזור גינת בית אבנר ד'), יתחבר לשביל האלכסוני הראשי 
היורד מטה למעין משולש דרכים. כניסות לדירות משביל זה (ברג וסומר כניסה ישנה, 
קרניאל, אבנר דהן) יותאמו בתוואי הנוכחי דהיום או קרוב לו. הערה: בית קוממי- יש 
להוסיף שרטוט שביל כניסה לבית משביל זה, .

2.   שבילי כניסה לבית טאובה (ומלמוד כניסה ישנה), ודנציגר: מהכביש -מערב 
למזרח- על בסיס התואי הנוכחי. התאמות קלות במקומות הנדרשים.

3.   שבילי כניסה לבית מלמוד (חדש): משביל אלכסוני (דרום- צפון) – הערה: יש 
להוסיף שרטוט מעודכן של מחסן קוממי המתוכנן.

4.   שביל אלכסוני מרכזי דרום – צפון מלמעלה למטה (שביל קיים הכולל מעט 
עדכונים): בתוואי הנוכחי עם תיקונים קלים בגזרת גינת סמט הנוכחית ( הסטה 1-2 מ' 
מזרחה), עד לכניסה לבית ברד- שורק. מחסן ישראל הנוכחי יהרס (המשמעויות נמצאות 
בדיון מול המשפחה), והשביל יושלם עד למטה לכביש /לחיבור עם השביל הצפוני התחתון 
ראה להלן. הנ"ל יתחשב בתכנון הרחבת דירת זרביב.

5.   שביל מרכזי צפוני (חדש!): בתואי קו החשמל מצפון לשורת העצים – ולחיבור עד 
לחניה החדשה של ההרחבה הקהילתית. משביל זה יבוצעו הכניסות כניסות (ארוכות יותר 
מהתכנון הראשוני) למש' סומר ולמשפ' מרקוביץ'. שביל כניסה לדירת שוורץ, יתוכנן 
בשביל ישיר ממערב- מהכביש, דרך משטח הישיבה .


[cid:image001.gif@01CBDC09.B582B690]   תכנית זו טעונה עדיין עיון, דיון ואישור 
בצוות. וכן סיור משותף, הסברה ודיון עמכם דיירי האשכול

[cid:image001.gif@01CBDC09.B582B690]   בינתיים, מטרתנו לוודא הבנה ואישור 
התכנית גם של כלל חברי האשכול וכן כלל החברים ברמה הציבורית

[cid:image001.gif@01CBDC09.B582B690]   הערות והארות בונות יתקבלו בברכה

עותק: צוות הרחבת דירות, ו' מתאר


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: אמיתי פורת
--
בעזרת ה' נעשה ונצליח
חזי מרקוביץ'
קיבוץ כפר עציון
029935190

GIF image

GIF image

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] FW: תכנית כללית פיתוח אשכול ב' - אמיתי פורת