[harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תיקונים סופיים - שלב ג'

  • From: שמואל לנדאו <landauys@xxxxxxxxx>
  • To: harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 7 Jan 2012 21:31:15 +0200

ב"ה
שבוע טוב
ניתן להיכנס מחר בבוקר לטפל בענינים?
חורף טוב
ומלא ברכת ה' !!!!!!
*

שמואל לנדאו

זכריה 20 אפרת
 052-6071833 נייד
Landauys@xxxxxxxxx
 פקס 02-9934614
 טל'   02-9938837

*בתאריך 7 בינואר 2012 18:58, מאת Yaacov Taube <yankee@xxxxxxxxxxxxxxxxx>:

> **
> שמואל, שלום ושבוע טוב
>
> הנה הרשימה של תיקונים לדירה שלנו:
>
>
> ב"ה******
>
> *תיקונים –משפ' טאובה*
>
> *כניסה-*
>
> להחליף ידית בדלת הכניסה (צד פנימי)
> תיקונים של מדרגות בחוץ שנשברו תוך כדי הבניה (זה אחריות הקבלן?)****
>
> *מרפסת גדולה-*
>
> יש חורים קטנים באבן בבסיס המעקה מסביב למרפסת****
>
> *שירותי אורחים-
> *להחליף כפתור שרוט של האסלה****
>
> להחליף צוהר סדוק בדלת
> הדלת לא נסגרת כמו שצריך****
>
> *חדר הורים-
> *תריס של חלון קטן נתקע כאשר מורידים אותו
> סדק בקיר(מאחורי הדלת)****
>
> *שירותי הורים-
> *יש כתמים על כמה אריחים שלא יורדים****
>
> ** **
>
> *קומה ב
> שירותים-
> *לא קבלנו חלק של הטוש שתולים על הקיר
> "מכות" בדלת****
>
> ** **
>
> *חדר מול המדרגות-
> *מכות ושריטות על הדלת ומסגרת החלון (וכן החלון בפרוזדור) –כנראה כאשר התקנו
> את יחידת המזגנים****
>
> ** **
>
> *כללי-*
>
> יש מספר מרצפות פגומים בחלל המרכזי באזור שירותי האורחים וחדר העבודה. האם
> ניתן להחליפן?
> אין לנו מרצפות ספייר לחלל המרכזי (3-4 סה"כ)****
>
> אנו מחכים לרובה שהוזמן(?) כדי שהאנשים של קותי יוכלו לסיים סוקולים לכמה
> ארונות****
>
> ** **
>
> תודה מראש,****
>
> מש' טאובה
>
> ****
>
> ** **
>
>
>
>
>  ------------------------------
> *From:* harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:
> harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] *On Behalf Of *שמואל לנדאו
> *Sent:* Thursday, January 05, 2012 10:56 PM
> *To:* הרחבות שלב ג; שייע אלטמן; מוסך; ניצה טכני
> *Subject:* [harchavot_shlav3] תיקונים סופיים - שלב ג'
>
>
> ב"ה
> שלום אנו מעוניינים לבצע בשבוע הקרוב תיקוני פנים סופיים.
> אבקש כי עד מוצאי שבת כל משפחה תשלח אלי רשימה של תיקונים שהנם באחריות הקבלן.
> ידוע כי בחלק המשפחות סיימו כבר את התיקונים.
> כמו כן נא לא להמציא עבודות מיותרות.
> מי שקרא את ההודעה שיבדוק בבקשה שהשכן שלו גם קרא אותה
> כל טוב
> תודה שמואל
> חורף טוב
> ומלא ברכת ה' !!!!!!
> *
>
> שמואל לנדאו
>
> זכריה 20 אפרת
>  052-6071833 נייד
> Landauys@xxxxxxxxx
>  פקס 02-9934614
>  טל'   02-9938837
>
> *
>
>

Other related posts: