[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] FW: דף עדכון לדיירים, מס' 9, 100111

 • From: "Schwartz" <schwartz@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 16 Jan 2011 15:57:15 +0200

שאלות:

1. אני רוצה לבחור אותו צבע לדלת כניסה ולחלונות. צבע ירוק זה לא מספיק מדויק כדי 
להתאים את הצבע לחלונות. נא להעביר לי שם החברה,שם הצבע, ומספר של הצבע. שמואל 
בקש שנסגור את הענין של החלון השבוע,כולל צבע ,ולכן חשוב לי הפרטים.

2. אםחבר לא לוקח את הערבי של הקבלן איך או מי עושה את הבודות שמתלוות לבניית 
מטבח? מי עושה החיבור של שיש,אנצלציה,חרסינה וחשמל?? האם בעלי המלאכה של הקבלן 
יעמדו לרשות החבר? התשובה בעיני קריטי על מנת להחליט על נגר לבניית המטבח.

תודה פנינה

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of אמיתי פורת
Sent: Sunday, January 16, 2011 12:15 AM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
Cc: אמיתי פורת; mussach etzionשמעון קרניאל ; Ori Shemer; אלישיב ומרים קנוהל 
(eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx); אפרת כהן; אפרת כהן וואלה (efratcohen4@xxxxxxxxx); 
פנינה שוורץ (פנינה שוורץ); קותי אלטמן בנין; קותי וחינה אלטמן 
(altmankh@xxxxxxxxxxxxxxxxx); שייע ולאה אלטמן (altmanls@xxxxxxxxxxxxxxxxx); 
שמעון קרניאל (karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx); שמעון שמואל (שמעון שמואל); תולי 
שיינפלד; תולי שינפלד- ג'ימייל (tulish2@xxxxxxxxx)
Subject: [harchavot_shlav3] FW: דף עדכון לדיירים, מס' 9, 100111

 

ב"ה ‏‏10/01/2010 

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 9 – 100111

 _____ 

תאריך עדכון: ‏12/01/2010

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

 _____ 

1.   אספקת קרמיקה וסניטריה: עבר מועד להשלמת רכישת קרמיקה (אם קניתם אצל 
אלוני). מי שנתקל בבעיה יעדכן את דוד דיין או שמואל. אם קניתם במקום אחר יש לספק 
את הקרמיקה לאתר עפ"י הנחיות מנהל העבודה, דוד דיין (צפי לתחילת ריצוף כ- 10 ימים 
לאחר הכנת "משקופים עורים").

2.   עיקר תכנית עבודה שבועית (לשבוע מ- 15.1): סיום בלוקים בקומות תחתונות 
ותחילת בלוקים בקומות העליונות. גמר יציקות: מעקות עליונים ומרפסות קומות עליונות, 
בית מרקוביץ' – חפירות שבוע הבא- יציקת יסודות. בעוד כשבועיים ציפוי אבן וטיח 
במקביל, וכן עבודות חשמל ואינסטלציה ותחילת ריצוף. באתר כ- 30 פועלים. 

3.   חימום ומזגנים: נוהל נוהל חימום ומזגנים לדיירים הופץ לדיירים. 

3.1.  לאור שאלות דיירים, אנו מעדכנים, כי הסכום לזיכוי עבור מי שמשדרג או מוסיף 
מזגנים הינו 26,000 ₪ כולל התקציב עבור חדר נוסף וחדרי שירותים). 

3.2.  מי שמבצע מערכת אחרת שאינה באחריות האחזקה של הקיבוץ יזוכה על סכום זה ע"פ 
קבלות. 

3.3.  מי שמבצע מערכת באחריות אחזקה של הקיבוץ מבוצע ע"ח הפרוייקט ללא זיכוי. 

3.4.  נקבעו (ובוצעו בחלקן) פגישות הדיירים מול איש המזגנים ובהתאם מוגדרים 
הסיכומים המפורטים לכל משפחה. 

3.5.  באחריות מפקח לתאם עם הקבלן של המיזוג מיקום מעבים, מיקום ניקוזים, מיקום 
נקודות חשמל וזמני ביצוע.

4.   אלומיניום: פורסם לדיירים נוהל חלונות ואלומיניום. צבעי האלומיניום ע"פ 
האמור בחוברת המידע צבע אלומיניום נוסף ירוק 6011. צבעים אחרים באישור אדריכל, כל 
צבע מלבד לבן בתוספת של 200 ₪ + מע"מ.. יצורף שוב כנספח למסמך עדכון זה. לאור 
שאלות הדיירים אנו מבהירים כי נכון לעכשיו ע"פ החוזה לא ניתן לקבל זיכוי עבור 
תריסים. במקום שלא מתאפשר לבצע תריס גלילה, ניתן לדרוש מהקבלן לבצע תריסים המחיר 
כולל ביצוע תריסים בכל הפתחים עפ"י הרשימות המפורטות, תריס גלילה, הזזה או פתיחה – 
ללא תוספת מחיר. כמובן ננסה לבחון האם נוכל בכל זאת לשנות עניין זה מול הקבלן. 
(אמנם בחוברת המידע רשום שיתאפשר זיכוי על תריסים, אך לא יכולנו לממש זאת בשלב 
הקודם ולא בשלב הזה ועל כן אנו מעדכנים את האמור בחוברת המידע. אנו מתנצלים על 
העדכון המאוחר. הסברים נוספים בעל פה).

5.   מטבחים: הקבלן מוכן לעבוד רק עם הנגר שלו עזמי, ולא עם נאצר. לפגישה הוא 
יביא תמונות לדירים. מומלץ לדיירים לבצע תכנון למטבח (באמצעות מסליס או בדרך 
אחרת), ולהגיע לפגישה עם תכנית מטבח. תוכניות מטבח סופיות – יש להעביר לשמואל עבור 
סימון אינסטלציה וחשמל. נוהל שלם מפורט ומעודכן בנושא המטבחים ייצא בעז"ה בימים 
הקרובים.

6.   צבע דלת כניסה – דיירים מתבקשים לבחור ולהעביר לשמואל . תזכורת לאמור 
בחוברת המידע בנושא זה:

החלפה לרב בריח. (דלת צבועה – ירוק 6011) צבע חלופי (כחול/ חום- באחריות הדייר 
לספק את הצבע, נדרש אישור האדריכל/ הצוות). לבני זכוכית בצד הדלת.

7.    שינויים בתכניות: כללי: יש לפנות לשמואל, לעדכן את אמיתי וכמו"כ יש לקבל 
אישור אדריכל והצוות. בנספח מצורף נוהל שינוי (כפי שפורסם בחוברת המידע).

8.   שעות פגישות עם הקבלן - ניתן לקיים בשעות העבודה הרגילות בין 08:00 ל- 
16:00.

9.   כללי: סוגיות שבמחלוקת בין החברים או בין החברים לאחראים על הפרויקט 
(שמואל/ אמיתי), ואין להם הכרע ברור בחוזה / תקנון, יוכרעו ע"פ דיון בצוות הרחבות 
דירות. בד"כ המחלוקות נוגעות לסוגיות תכנוניות שלא קיבלו ביטוי בתכניות (חלק 
מהמחסנים, או שינויים מתכנית ), ו/או לחיובים עבור עבודות נוספות. בנושאי תכנון 
במקום שאפשר, העדיפות תהיה להסכמות בין שכנים ולא להכרעות הצוות. 

 

בברכה, שמואל לנדאו ואמיתי

 _____ 

בנספחים מצורפים נוהל חלונות ואלומיניום, ונוהל שינוי בתכנון וביצוע

 _____ 

ב"ה ‏02/01/2011                                 
                                        
                 טיוטה

הרחבת דירות - נוהל חלונות ואלומיניום- מעודכן לשלב ג'- 2.1.2011

כללי: 

*   נוהל זה מעדכן את האמור בחוברת הרחבת הדירות בנושאים אלו.

*   אנו עובדים לפי תכנית חלונות ואלומיניום שנסגרו והועברו לדיירים. שינויים 
ידועים מסטנדרט בגודל או בפרופיל/ מבנה/ צבע וכיוצ"ב, שהינם בגדר תוספת המצריכה 
תשלום נוסף, קיבלו התייחסות גם בכרטיס הסיכומים והתוספות של כל משפחה. נא תשומת 
לבכם !

*   דיירים המעוניינים בשינויים נוספים (שלא פנו עד כה), יוכלו לעשות זאת בפניה 
לשמואל לנדאו, עד יום ג' הקרוב, 4.1.2011.

*   דיירים המעוניינים בהסבר נוסף יפנו לשמואל לנדאו.

 _____ 

1.   חלונות- טיב- סטנדרט: 

1.1.  כללי: חלונות רגילים (חדרים, סלון, מטבח)- אלומיניום קליל 7000 (חלון הזזה) 
צבע לבן, זכוכית כפולה. חלונות קטנים (שירותים ומקלחות, חלון מסדרון בין שתי 
קומות): חלון קיפ (או כנף): קליל 4500. ככלל רוב החלונות "מונובלוק" (כמו בשלב 
ב'), למעט מקומות מיוחדים בהחלטת מפקח. 

1.2.  רשתות: פתחי החלונות כוללים רשת הזזה או מתפרקת.

1.3.  מבנה החלון – נבחר בתכנית מקורית – והופץ לכל הדיירים. שינויים מתכנית אם 
דיירים מעוניינים: כנף- בתוספת 180 ₪ למ"ר, או "כנף -דרי קיפ"- בתוספת 200 ₪ 
למנגנון (מלבד התוספת האמורה לכנף). אם יש רצון לשינויים נא להודיע מידית לשמואל. 

1.4.  פרופיל החלון – אפשרויות לבחירת הדייר: בלגי: 2000 ₪ למ"ר + מע"מ, וזיכוי 
מקביל ע"פ מטרז' בסך של 750 ש"ח מ"ר סה"כ תוספת 1250 ₪ למ"ר. סוג פרופיל וצבע ע"פ 
סיכומים של מפקח מול קבלן ומשפחה, לכל משפחה לפי פנייתה עד כה (כנף פתיחה בלגי לא 
מומלץ ע"י גורמי המקצוע).

1.5.  צבע אלומיניום של החלון – אפשרות לבחירת הדייר (מלבד לבן): צבע נוסף באישור 
אדריכל , מקטלוג "ראל" בלבד בתוספת של 200 ₪ למ"ר (+ מע"מ).

1.6.  ספי חלונות ומיקום החלונות בתוך מסגרת החלון הבנויה – אפשרויות לבחירת 
הדייר בחלונות מטבח וסלון: לפני הבניה (של ארגז התריס)- ניתן להזיז עד אמצע החלון 
(ולא יותר), הזזה מאוחרת תחייב תוספת תשלום (לא מומלץ). אין זיכוי עבור ביטול תריס 
הנגזר ממיקום סיפי חלונות או מסיבות אחרות. 

1.7.  תריסים: סוג התריס- גלילה, צבע- מותאם לחלון. אין זיכוי עבור ביטול תריס.

2.    חלונות- גודל: 

2.1.  כללי: הגדלים האמורים הינם בבחינת פרוגרמה מנחה לתכנון, שינויים בגודל בד"כ 
בתוספת תשלום של דיירים ע"פ התראה של האחראי מטעם הצוות או המפקח (במקרים מוגדרים 
בהמלצת אדריכל, ע"ח הפרויקט). 

2.2.  תוספת מחיר לגדלי חלונות תהיה בהתאם למפתח הבא: מחיר חלונות הזזה המחושב 
כבסיס 750 ש"ח למ"ר, חלון פתיחה - תוספת של 180 ש"ח למ"ר, הכל עפ"י ההסכם עם 
הקבלן, כולל מע"מ.

2.3.  חלונות בחדרים: כעיקרון פתחי חלונות בחדרים הקיימים יישארו בגודל הנוכחי. 
פתחי חלונות חדשים יהיו בגודל של הנחית האדריכל (בערך 1 * 1.2).

2.4.  חלון סלון/ מטבח ישן (מתחת לשביל של הקומה העליונה): יוגדל ע"פ המלצת 
האדריכל, כדי לאפשר אור ואויר (כולל זכוכית מחוסמת/ חצי חסומה), חלון אנגלי- לא 
ע"ח הקיבוץ, יתאפשר ע"ח דייר באישור האדריכל בלבד. 

2.5.  חלונות מטבח: 1.2*1.

2.6.  חלונות שירותים בקומה התחתונה: יוגבהו למי שמוותר על בוידם (גודל לא 
הוגדר) .

2.7.  חלון סלון : בדירות קיצוניות תחתונות: יוכל להיות עד 1.8*1.3 (בהתאם 
לתוכנית).

2.8.  חלון/דלת הזזה סלון: פתחי סלונים חדשים: דלת יציאה 1.8* 2.10. פתחי סלון 
ישן: הגדלת והגבהת פתחים למקסימום האפשרי. תוספת חלון ע"פ התכנית. 

 _____ 

[ג] נוהל שינויים:


1.    שינויים בתכנית הדירה בעקבות רצון והחלטות דייר: 


1.1. האחריות והעלות לתכנון וביצוע שינוי נוסף- ע"ח הדייר. סדר הפעולות יהיה 
כלהלן:


1.2. פנייה של הדייר בכתב למנהל הפרויקט מטעם כפ"ע ("טופס בקשת שינוי" חתום). 


1.3. מנהל הפרויקט מטעם כפ"ע מעביר את הבקשה לצוות תכנון, ליהודה ולמנהל פרוייקט. 


1.4. צוות תכנון, יהודה ומנהל פרוייקט, מאשרים עקרונית את השינוי להעברה לעדכון 
תכניות, מגדירים את המחיר לדייר לשינוי התכנוני. הדייר והצוות מאשרים את המחיר. 


1.5. מבצעים את התכנון ומחייבים (ע"פ טופס "חיוב שינוי תכנון" חתום). 


1.6. באם השינוי מבוקש לאחר סיכום מחיר עם הקבלן: הקבלן יגדיר את מחיר השינוי, 
לפני עדכון התכניות, הדייר והצוות יאשרו את המחיר, עלות מחיר השינוי תחויב לחבר 
(ע"פ טופס "חיוב ביצוע שינוי" חתום ע"י הדייר ומנהל הפרויקט מטעם כפ"ע).


2.    שינויים בעקבות מציאות בשטח (בעיות קונסטרוקציה, החלטת קיבוץ): 


2.1. האחריות לשינוי בתכנון ע"ח הקיבוץ. סדר הפעולות יהיה כלהלן:


2.2. פניית הקיבוץ בכתב ע"י מנהל הפרויקט מטעם כפ"ע, בהתאם להחלטת צוות תכנון 
("טופס בקשת שינוי" חתום ע"י מנהל הפרויקט מטעם כפ"ע).


2.3. מנהל הפרויקט מטעם כפ"ע מעביר ליהודה ולמנהל פרויקט. 


2.4. יהודה ומנהל הפרויקט מאשרים את השינוי להעברה לעדכון תכניות, מגדירים את 
המחיר לקיבוץ עבור השינוי התכנוני (עדכון התכניות). הקיבוץ מאשר את המחיר והשינוי. 


2.5. מבצעים את התכנון ומחייבים (ע"פ טופס "חיוב שינוי תכנון" חתום ע"י מנהל 
הפרויקט מטעם כפ"ע). 


2.6. באם השינוי התבצע לאחר סיכום מחיר עם הקבלן: הקבלן יגדיר את מחיר השינוי, 
לפני עדכון התכניות, הצוות יאשר את המחיר, עלות מחיר השינוי תחויב לקיבוץ (ע"פ 
טופס "חיוב ביצוע שינוי", חתום ע"י מנהל הפרויקט מטעם כפ"ע).


 

בברכה

אמיתי, שמואל לנדאו

 

 

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: שמואל לנדאו [mailto:landauys@xxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, January 13, 2011 10:32 PM
To: אמיתי פורת
Subject: Re: דף עדכון לדיירים, מס' 9, 100111

 
ב"ה

שלום אמיתי

שיניתי מספר דברים, ראה מחיר צבע אלומיניום, דגש לגבי הנגר, לו"ז לשבוע הבא

כל טוב

חורף טוב ואי"ה מלא גשמי ברכה!!!!!!

 

שמואל לנדאו 


זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד 

 <mailto:Landauys@xxxxxxxxx> Landauys@xxxxxxxxx

 פקס 02-9934614

 טל'  02-9938837

 

בתאריך 12 בינואר 2011 15:25, מאת אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>:

שלום

רצ"ב טיוטת דף עדכון לדיירים, לעיונכם בטרם הוצאה

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

GIF image

Other related posts: