[harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] פגישת התנעה - הרחבת דירות שלב ג', יום שני, 9.8

 • From: משפ' שמואל <sds@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 4 Aug 2010 18:13:36 +0300

אמיתי
אני לא בטוח שאני יכול להגיע 
זה ערב החתונה שלנו 11/08
ויש לי המון מה להכין 

בברכה
שמעון שמואל
 ----- Original Message ----- 
 From: Amitai Porat 
 To: אמיתי פורת ; harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx ; 'אמיתי פורת' 
 Cc: 'יהודה לוי' ; ניצה רוט ; 'mussach etzionשמעון קרניאל ' ; 'Ori Shemer' ; 
'אלישיב ומרים קנוהל' ; 'אפרת כהן וואלה' ; 'פנינה שוורץ (פנינה שוורץ)' ; 'קותי 
אלטמן בנין' ; 'קותי וחינה אלטמן' ; 'שייע ולאה אלטמן' ; 'שמעון קרניאל' ; 'שמעון 
שמואל (שמעון שמואל)' ; 'תולי שיינפלד' ; 'תולי שינפלד- ג'ימייל' 
 Sent: Wednesday, August 04, 2010 5:13 PM
 Subject: [harchavot_shlav3] פגישת התנעה - הרחבת דירות שלב ג', יום שני, 9.8


  

 לכולם שלום

 פגישת התנעה של שלב ג' (דיריים מרחיבים + שמואל לנדאו + צוות הרחבת דירות- מי 
שיהיה בארץ..)

 תתקיים בעז"ה (בכפוף למגבלות התיאום) בשבוע הבא ביום שני , 9.8 בשעה 21:00 
במועדון לחבר (או בחדר הישיבות)

  

 מטרת הפגישה

 ü   ליישר קו בנושא מידע בתחומים השונים: תכנון, ביצוע, ארגון, דרכי תקשורת, 
נהלים, זכויות וחובות, לו"ז

 ü   לאפשר הערכות טובה יותר לדיירים, לצוות , למנהל הפרוייקט וכו'  

 ü   להגדיר את הפעולות הנדרשות מכל אחד לקראת יציאת הפרוייקט 

  

 נא לאשר השתתפות לניצה בטלפון/ במייל

  

  

  

 בברכה

 אמיתי פורת 

 מנהל קהילה כפר עציון

 0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

  

 From: Amitai Porat [mailto:Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx] 
 Sent: Sunday, August 01, 2010 5:51 PM
 To: 'harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx'; 'אמיתי פורת'
 Cc: 'יהודה לוי'; ניצה רוט; 'Amitai Porat'; 'mussach etzionשמעון קרניאל '; 
'Ori Shemer'; 'אלישיב ומרים קנוהל (eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'אפרת כהן וואלה 
(efratcohen4@xxxxxxxxx)'; 'פנינה שוורץ (פנינה שוורץ)'; 'קותי אלטמן בנין'; 'קותי 
וחינה אלטמן (altmankh@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שייע ולאה אלטמן 
(altmanls@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שמעון קרניאל (karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 
'שמעון שמואל (שמעון שמואל)'; 'תולי שיינפלד (tuli@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'תולי 
שינפלד- ג'ימייל (tulish2@xxxxxxxxx)'
 Subject: פגישת התנעה - הרחבת דירות שלב ג'

  

 לכולם שלום

 פגישת התנעה של שלב ג' (דיריים מרחיבים + שמואל לנדאו + צוות הרחבת דירות- מי 
שיהיה בארץ..)

 תתקיים בעז"ה (בכפוף למגבלות התיאום) בשבוע הבא (8.8 – 13.8)

  

 מטרת הפגישה

 ליישר קו בנושא מידע בתחומים השונים: תכנון, ביצוע, ארגון, דרכי תקשורת, נהלים, 
זכויות וחובות

 לאפשר הערכות טובה יותר לדיירים, לצוות , למנהל הפרוייקט וכו'  

  

 בברכה

  

 אמיתי פורת 

 מנהל קהילה כפר עציון

 0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

  

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] פגישת התנעה - הרחבת דירות שלב ג', יום שני, 9.8 - משפ' שמואל