[harchavot_shlav3] Re: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 16 – ‏290811

 • From: "Carmel" <danczi@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 29 Aug 2011 19:33:30 +0300

שלום אמיתי,
 סיכמנו עם נצר על הכנסת מטבח ב 4.9. לא הבנתי מה אני צריכה לבדוק שם לפי זה.
כרמל
 ----- Original Message ----- 
 From: אמיתי פורת 
 To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) 
 Sent: Monday, August 29, 2011 4:37 PM
 Subject: [harchavot_shlav3] הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 16 – ‏290811


  

 ב"ה ‏‏‏‏‏29/08/2011

 הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" 
(משלי כ"ד)

 עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 16 – ‏290811


------------------------------------------------------------------------------

 תאריך עדכון: ‏‏‏‏‏29/08/2011

 תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול


------------------------------------------------------------------------------

 1.    לו"ז :

 1.1.  אתמול (28.8) בוצעה מסירה ראשונה בדירות עליונות, (= סיור בנוכחות קבלן 
ומפקח ללא דיירים, שבו מעביר המפקח רשימת התיקונים הנדרשת, ובעקבותיה מתקיימת 
מסירה שניה עם דייר). רשימת הרג'קטים לתיקון, תודפס בהקדם ותופץ גם לדיירים. מצב 
זה מאפשר לנו להכניס ציוד נוסף בכל הדירות.

 1.2.  טרם בוצעה מסירה שניה בדירות תחתונות. אנו מקוים שהנ"ל יצא לפועל 
בסופשבוע הבא ובצמוד לכך מסירה של כל הדירות (8-9.9 ועד 14.8). 

 1.3.  לו"ז יעד למסירת כל הדירות באופן שמאפשר מעבר דיירים- 15.9. סיכמנו עם 
צ.פ כי עם שובם של הפועלים לעבודה בשבוע הבא (4.9 ואילך)- יעבדו ימים ארוכים, ואם 
צריך יום שישי כדי לסיים את כל הנדרש- הידוע להם וכן ע"פ ההערות שניתנו להם ע"י 
שמואל במסירות. 

 1.4.  כאמור המסירה הראשונה מאפשרת השלמת מטבחים ע"י הדיירים. הנוהל להכנסת 
מטבח כולל:

 1.4.1. הודעה כ- 48 שעות מראש לדוד דיין ולאמיתי/ שמואל (כזכור שמואל בחופש 
בשבוע זה). 

 1.4.2. לקיחת אחריות על הכנסת המטבח, וגימור הנדרש בעקבותיו: שיש וקרמיקה, הגמר 
בהיקף השיש, תיקוני צבע, טיח וכדו'. מומלץ לסכם עם קותי על גימור המטבח ולדאוג 
לכל הנדרש. 

 1.4.3. הרג'קטים האמורים בסיכום המסירה הראשונה יהיו באחריות הקבלן- צ.פ.. 
רג'קטים נוספים שהדייר מאתר לפני הכנסת מטבח, יתווספו לרשימה בתיאום עם צ.פ. ויהיו 
גם הם באחריות הקבלן צ.פ., נזקים אחרים או רג'קטים חדשים שנוספו- באחריות הדייר. 

 1.5.  ארונות מקלחת- ארונות–ארונות אמבטיה אחרים (שנרכשו מספק אחר ולא 
באלוני): ההתקנה הינה באחריות הדייר. ניתן יהיה לבצע את העבודה מול קותי. אנחנו 
ננסה לבצע זאת באמצעות הקבלן. לתיאום הכנסת והתקנת ציוד זה, יש לפנות לאמיתי או 
לשמואל.

 1.6.  ארונות נוספים יאושרו ככלל לאחר מסירה שניה. מקרים מיוחדים ייבחנו 
לגופם. 

 1.7.  הערה: בשבוע זה חל חג "עיד אל פיטר" הפועלים לא יעבדו מיום שני, 29.8 
ועד סופשבוע (יום שישי 2.9). בימים אלו לא תהיה עבודה בדירות. בתיאום מיוחד ייתכן 
שנוכל להכניס מטבחים/ ארונות וכו' גם בימי חג אלו. 

 1.8.  תכנית השלמת מטבחים לפי מה שמסרתם לי - רצ"ב. אני מבקש מכולם להשלים/ 
לעדכן את האמור בטבלה להלן:  

    הכנסת מטבח והשלמות בעלי מלאכה- בדירות
    
    משפחה
    תאריך מבוקש להכנסת מטבח
    בעלי מלאכה נוספים- תאריך ומיקום
    
    שוורץ (דוגמה)
    שלמה דותן- 23.8
    חדר ארונות- אלקס מינקוף 23.8, מחסן- התקנת כיור וברז (קותי?- 
24.8?),חלון – צ.פ.?
    
    ברג
    קבלן נאסר. מבקשים להכניס ב- 5/9.
    
    סומר
    עדיין לא סגור, כנראה 6.9
    שלמה דותן
    
    קרניאל
    המטבח -5/9
    ארונות חדרי שרותים - 5/9
    
    אבנר ד'
     
    קוממי
     
    טאובה
     
    מלמוד
    כרגע בתאריך 18/9. ספק: דו-איט מנסים להקדים
    ארונות מקלחת- 24.8- לא ידוע מי מרכיב, כיור נטילת ידיים 24.8
    
    דנציגר
     


 2.    לבית מרקוביץ'- ישראל יימסר לו"ז בנפרד, בהתאם לשלב העבודות שם.

  

 בעז"ה נעשה ונצליח

 שמואל ואמיתי

  

  

 בברכה

 אמיתי פורת 

 כפר עציון

 0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

  

Other related posts: