[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] תיקונים סופיים - שלב ג'

  • From: "Yaacov Taube" <yankee@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 7 Jan 2012 18:58:26 +0200

שמואל, שלום ושבוע טוב
 
הנה הרשימה של תיקונים לדירה שלנו:
 
ב"ה

תיקונים –משפ' טאובה

כניסה-

להחליף ידית בדלת הכניסה (צד פנימי)
תיקונים של מדרגות בחוץ שנשברו תוך כדי הבניה (זה אחריות הקבלן?)

מרפסת גדולה-

יש חורים קטנים באבן בבסיס המעקה מסביב למרפסת

שירותי אורחים-
להחליף כפתור שרוט של האסלה

להחליף צוהר סדוק בדלת
הדלת לא נסגרת כמו שצריך

חדר הורים-
תריס של חלון קטן נתקע כאשר מורידים אותו
סדק בקיר(מאחורי הדלת)

שירותי הורים-
יש כתמים על כמה אריחים שלא יורדים

 

קומה ב
שירותים-
לא קבלנו חלק של הטוש שתולים על הקיר
"מכות" בדלת

 

חדר מול המדרגות-
מכות ושריטות על הדלת ומסגרת החלון (וכן החלון בפרוזדור) –כנראה כאשר התקנו את 
יחידת המזגנים

 

כללי-

יש מספר מרצפות פגומים בחלל המרכזי באזור שירותי האורחים וחדר העבודה. האם ניתן 
להחליפן?
אין לנו מרצפות ספייר לחלל המרכזי (3-4 סה"כ)

אנו מחכים לרובה שהוזמן(?) כדי שהאנשים של קותי יוכלו לסיים סוקולים לכמה ארונות

 

תודה מראש,

מש' טאובה 


  _____  

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of שמואל לנדאו
Sent: Thursday, January 05, 2012 10:56 PM
To: הרחבות שלב ג; שייע אלטמן; מוסך; ניצה טכני
Subject: [harchavot_shlav3] תיקונים סופיים - שלב ג'ב"ה
שלום אנו מעוניינים לבצע בשבוע הקרוב תיקוני פנים סופיים.
אבקש כי עד מוצאי שבת כל משפחה תשלח אלי רשימה של תיקונים שהנם באחריות הקבלן.
ידוע כי בחלק המשפחות סיימו כבר את התיקונים.
כמו כן נא לא להמציא עבודות מיותרות.
מי שקרא את ההודעה שיבדוק בבקשה שהשכן שלו גם קרא אותה
כל טוב
תודה שמואל

חורף טוב 
ומלא ברכת ה' !!!!!!    

שמואל לנדאו 

זכריה 20 אפרת
 052-6071833 נייד 
Landauys@xxxxxxxxx
 פקס 02-9934614
 טל'   02-9938837


Other related posts: