[harchavot_shlav3] Re: FW: [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס'1 - 050910

 • From: שמואל לנדאו <landauys@xxxxxxxxx>
 • To: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 7 Sep 2010 07:36:53 +0300

 ב"ה
שלום לכולם
קודם כל ברכת שנה טובה לכולם
שנת בניה וצמיחה!!!!!!!!!!
בימים אלו אנו עובדים על הוצאת המכרז, דבר שאינו פשוט כלל.
לאחר הוצאת המכרז נטפל בתוכניות הביצוע, השינויים אשר המשפחות תמבקשות.
לשם הבהרה, לא כל שינוי יעשה בצורה ממוחשבת.כמות השעות שיהודה עבד על התוכניות
היא רבה
ולכן לא נחייבו לעבוד שעות נוספות על שינויים קלים.
שינויים גדולים שיבקשו דיירים יחויבו גם בתשלום נוסף.
כל טוב
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה!!!!!!

שמואל לנדאו

זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד

Landauys@xxxxxxxxx

 פקס 02-9934614

 טל'  02-99388372010/9/6 אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>

> *שמואל לנדאו ושמעון ק' שלום*
>
> 1.   ראו מכתבה של פנינה ש'
>
> 2.   האם יש תכנית מעודכנת כנ"ל למשפ' שוורץ? או שהעדכונים ייעשו בהמשך
>
> 3.   תכנית חשמל- אני מבין ששמואל קיבל דרך ניצה (שמואל נא אשר) פנינה-
> עדיין לא תייקתי אצלי את כל ההעתקים מהתכניות. אעשה סדר בחומר הקיים ואתייק את
> כל התכניות שצריך, אשתדל להימנע מכפילות מיותרת מול שמואל ל'. כאמור בדף
> העדכון - תכנית זו תשורטט ע"י יועצי החשמל במקביל- בזמן הקרוב.
>
>
>
> *פנינה שלום*- תודה על מכתבך ובהצלחה לכולנו
>
>
>
>
>
> בברכה
>
> אמיתי פורת
>
> כפר עציון
>
> 0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>
>
>
> *From:* Schwartz [mailto:schwartz@xxxxxxxxxxxxxxxxx]
> *Sent:* Sunday, September 05, 2010 9:19 PM
> *To:* אמיתי פורת
> *Subject:* RE: [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון
> מס'1 - 050910
>
>
>
> שלום לך! שמחתי לשמוע שאתה איש קשר שלנו. מספר שאלות:
>
> האם אפשר לקבל את התכנית הסופית שלנו? עד עכשו לא קבלתי את התכנית שהכיורים
> במקום הנכון ,המספר דלתות מודכן ותאור החדר משפחה נכון.
>
> האם קבלת את התכנית חשמל האחרון עם מספר שינויים. .הנחתי אותו אצל ניצה לפני
> שבוע.
>
> בהצלחה ותודה פנינה
>
>
>
> *From:* harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:
> harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] *On Behalf Of *אמיתי פורת
> *Sent:* Sunday, September 05, 2010 4:26 PM
> *To:* הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
> *Cc:* ניצה רוט; ינקי טאובה; שמואל לנדאו
> *Subject:* [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס'1 -
> 050910
>
>
>
>
>
> ב"ה ‏כ"ו אלול תש"ע ‏05/09/2010
>
> *הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן"*
> * (משלי כ"ד)***
>
> *עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס'1 - 050910***
> ------------------------------
>
> *תאריך עדכון*: ‏05/09/2010
>
> *תפוצה*: דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול
>
> שמחתי לשמוע שאת ה איש קשר של
>
> 1.    *תקשורת*: בינתיים, איש קשר - מתאם מטעם הקיבוץ לפרוייקט הר' דירות
> שלב ג' (עד להודעה חדשה) – אמיתי. תקשורת וסיכומים שנעשים מול שמואל ל'- נא
> למסור העתק לאמיתי לצורך תיעוד ותיאום הקיבוץ.
>
> 2.    *אישור כלכלי*: ההשקעה בשלב ג' של הר' דירות (מסגרת כ- 4.5 מיליון
> ₪) אושרה בהנהלות ובאסיפה ביום 31.8.10.
>
> *3.    **חתימה על "הסכם" חבר וקיבוץ: *יצא לדיירים עותק מצולם, של הנספח
> הרלנבטי, חתום ע"י הקיבוץ לת"ד. הדיירים התבקשו להחזיר את העותק החתום לידי 
> *שמעון
> שמואל או ניצה במזכירות*, עד לתאריך 1.9. *ככל הידוע עד כה החזירה משפחה אחת
> בלבד את העותק החתום* ! *נא להשיב בהקדם לניצה (כולם עד ה- 8.9). עדכונים
> נוספים אם יהיו התקבלו ***
>
> 4.    *חומר למכרז קבלנים*: היום (5.9), בעז"ה יושלם החומר שהוכן למכרז
> קבלנים (תכניות, חוזה, מפרטים ונספחים נוספים). עדכוני הנדסה ייסגרו בין שמואל
> לשייע, תכניות חשמל שלא הספיקו לקבל שרטוט ע"י משרד התכנון (חייט-עמיר), יועברו
> בסימון כתב יד למכרז ויעודכנו בהמשך. סט מעודכן כולל תכניות ייצא לקבלנים
> שסוכמו מראש, ועותק אחד יועבר לכפ"ע בהתאם ללו"ז ההוצאה לקבלנים (שמואל ל' עד
> 6-7.9). דיירים המעוניינים יוכלו לעיין בתכניות בחוברת המכרז, בעותק שימצא
> במזכירות (נא לתאם עם ניצה).
>
> 5.    *משמעויות לעניין חובה וזכות בין החברים והקיבוץ*: אמיתי שייע
> ושמעון ק' יבדקו משמעויות לעניין חו"ז בין דייר וקיבוץ בנקודות שמצריכות הבהרות
> (כגון תוספות לפרוגרמה וסטנדרט שנכנסו לרשימות; חיזוקים מיוחדים באחריות דייר
> אם ישנן וכיוצ"ב- אמיתי, שייע שמעון עד 21.9). הבהרות ייצאו לדיירים.
>
> 6.   *השלמת החלטות בנושא כללי הקיבוץ בתחום החימום האינסטלציה*- בהתאם
> לסיכום קודם, יושלמו ההחלטות הנדרשות בהקדם לפי לו"ז ישיבות הוועד (אפרת ואמיתי
> עד 8.10.10).
>
> 7.    *עדכון חוברת המידע לדירים*: בהתאם להחלטות וסיכומים אחרונים,
> תעודכן חוברת המידע (אמיתי בעז"ה עד 17.10).
>
> 8.    *השלמת תכנון מרקוביץ'- ישראלי: *החלה תתקדם לתכנית עקרונית ותושלם
> בהקדם האפשרי.
>
> 9.    *לו"ז מתוכנן עד תחילת בינוי שלב ג'* (כפוף לשינויים ואילוצים):
>
> * *
>
> *תוכן/ משימה***
>
> *לו"ז- להשלמה עד***
>
> *אחראי***
>
> *הערות***
>
> 1.
>
> הוצאת חומר לקבלנים
>
> שלישי, כ"ח תשרי 7.9.10
>
> שמואל
>
> חומר לאשכנזי דרך אמיתי
>
> 2.
>
> סיור קבלנים
>
> שני, ה' תשרי, 13.9.10
>
> שמואל
>
> נציג כפ"ע אורי ש' + שייע, שמעון
>
> 3.
>
> הגשת הצעות והחזר חומר
>
> שלישי, י"ג תשרי, 21.9.10
>
> שמואל
>
> באמצעות ניצה
>
> 4.
>
> סגירת חוזה
>
> עד רביעי, כ"ח תשרי, 6.10.10
>
> שמואל ואורי
>
>
>
> 5.
>
> השלמת מעבר דיירים לדיור חלופי
>
> עד שישי, ל' תשרי, 8.10.10
>
> אמיתי וקותי
>
>
>
> 6.
>
> פרוק ציוד בעל ערך
>
> עד שישי ז' חשון, 15.10.10
>
> קותי
>
> ניתן להתחיל בדירות ע"פ לו"ז הפינוי
>
> 7.
>
> תחילת עבודה של קבלן
>
> ט' חשון, 17.10.10
>
> שמואל
>
>
>
> בברכה, אמיתי
>
>
>
>
>
>
>
> בברכה
>
> אמיתי פורת
>
> כפר עציון
>
> 0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>
>
>
>
>
> __________ NOD32 5425 (20100905) Information __________
>
> This message was checked by NOD32 antivirus system.
> http://www.eset.com
>
>
>
> Click here to report this message as 
> SPAM<http://vsp.ateranetworks.com/ReportSpam.php?sid=4830bc2d668add747f3e40dd185e041e_e2d7a27443d75319681d4f21b08d2d21>
> -- Powered by ATERA Networks --
>
>
>

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] Re: FW: [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס'1 - 050910 - שמואל לנדאו