[harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 3 – 290910

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 29 Sep 2010 12:22:05 +0200

ב"ה ‏, ערב שמחת תורה, כ"א תשרי תשע"א ‏29/09/2010
הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)
עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 3 – 290910
________________________________
תאריך עדכון: ‏29/09/2010
תפוצה: דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול
________________________________
1.   מכרז קבלנים וסיור קבלנים: החומר יצא לקבלנים והתקיים סיור קבלנים בכפ"ע 
(13.9). 3 קבלנים הגישו הצעות עד ערב סוכות. 3 הצעות נוספות טרם הוגשו, ואנו 
ממתינים להגשתם מיד לאחר החג. ההצעות יבדקו, ויתקיים מו"מ עם הקבלנים הרלבנטיים עד 
לבחירת הקבלן הזוכה (באחריות אורי ש'). אנו מקוים שייבחר הקבלן המתאים יותר.

2.   חומר, לעיון ומידע: דיירים המעוניינים יוכלו לעיין בתכניות בחוברת המכרז, 
בעותק שנמצא במזכירות (נא לתאם עם ניצה). כמו"כ נוציא בעז"ה יום שישי הקרוב 
(1.10.2010), בת"ד לעיונכם חלק מהחומרים כפי שמופיעים בחוברת המכרז:

¶     צילומים של פרטי- תכניות (חלונות, מסגרות, נגרות) וסימון הפתחים בהתאמה 
לנ"ל.

¶     רשימות של אלומיניום, ונגרות גם בטבלה (ייצא גם במייל).

¶     רשימות נקודות מים (ייצא בעז"ה גם במייל).

¶     מחירון זיכויים ושינויים וטופס הזמנת שינוי (ייצא בעז"ה גם במייל).

3.   חו"ז בין חברים וקיבוץ- תוספות ושינויים של חברים מעבר לסטנדרט:

¶     תזכורת לכללים (מה בתוך הסטנדרט ומה מחוץ לו- הסעיפים השכיחים יותר ע"פ 
נסיוננו ), יצאה לכולם במייל נפרד.

¶     סיכום פרטני לכל משפחת חברים לבקשות מיוחדות / שינויים / תוספות – כפי 
שעלו מתוך סיכומים קודמים עם החברים וניתוח החומר שבידינו, ייצא בעז"ה לכל דייר - 
לאחר החג. נא בידקו את האמור ואשרו/ תקנו אותנו לגבי המידע !

¶     מידע נוסף – בנושא מחירון זיכויים ושינויים וטופס הזמנת שינויים- ייצא 
אליכם בהקדם
4.   חתימה על "הסכם" חבר וקיבוץ: יצא לדיירים עותק מצולם, של הנספח הרלנבטי, 
חתום ע"י הקיבוץ לת"ד. הדיירים התבקשו להחזיר את העותק החתום לידי שמעון שמואל או 
ניצה במזכירות, עד לתאריך 1.9. בנייר האחרון הוצאתי תזכורות ונעשו טלפונים. לאחר 
התזכורת האחרונה- משפחות נוספות חתמו על ההסכם כנדרש- תודה על שיתוף הפעולה!
5.   השלמת החלטות בנושא כללי הקיבוץ בתחום החימום האינסטלציה- בהתאם לסיכום 
קודם, יושלמו ההחלטות הנדרשות בהקדם לפי לו"ז ישיבות הוועד (אפרת ואמיתי עד 
8.10.10).
6.   דיור מעבר: חלק מהחברים כבר עברו לדירת המעבר, רוב החברים העבירו את מרבית 
הציוד שלהם לאיחסון בלול 5 ו/או לדירת המעבר. התיאום נעשה ישירות מול קותי. השלמת 
המעבר מתוכננת בשבוע שלאחר חג סוכות. אבקש לקבל עדכון על בעיות במעבר / בדירת 
מעבר / באיחסון וכו'.
7.   עדכון חוברת המידע לדירים: בהתאם להחלטות וסיכומים אחרונים, תעודכן חוברת 
המידע (אמיתי בעז"ה עד 17.10). – טרם בוצע
8.   השלמת תכנון מרקוביץ'- ישראלי: החלה תתקדם לתכנית עקרונית ותושלם בהקדם 
האפשרי. עלו מעט שאלות של הנחיות עקרוניות לאדריכל ואלו יסוכמו בצוות הר' דירות 
ומול הדיירים. מעבר לדיור מעבר למשפחות אלו, יבוצע לאחר סיום התכנון.
9.   בקרת תכנית (לפי שלבים ולו"ז) עד תחילת בינוי שלב ג' (כפוף לשינויים 
ואילוצים):


תוכן/ משימה

לו"ז- להשלמה עד

אחראי

הערות


1.

הוצאת חומר לקבלנים- בוצע

שלישי, כ"ח תשרי 7.9.10

שמואל

חומר לאשכנזי דרך אמיתי


2.

סיור קבלנים- בוצע

שני, ה' תשרי, 13.9.10

שמואל

נציג כפ"ע אורי ש' + שייע, שמעון


3.

הגשת הצעות והחזר חומר- בוצע חלקית

שלישי, י"ג תשרי, 21.9.10

שמואל

באמצעות ניצה


4.

סגירת חוזה - טרם בוצע- הלו"ז עשוי להידחות מעט

עד רביעי, כ"ח תשרי, 6.10.10

שמואל ואורי
5.

השלמת מעבר דיירים לדיור חלופי- חלק מהדיירים כבר עברו – היתר ישלימו מעבר בשבוע 
שלאחר החג

עד שישי, ל' תשרי, 8.10.10

אמיתי וקותי
6.

פרוק ציוד בעל ערך – ממתין לביצוע ע"פ תכנית

עד שישי ז' חשון, 15.10.10

קותי

ניתן להתחיל בדירות שפונו ע"פ לו"ז הפינוי


7.

תחילת עבודה של קבלן- ממתין לסגירת חוזה

ט' חשון, 17.10.10

שמואלבברכה, אמיתי
בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

From: אמיתי פורת
Sent: Wednesday, September 29, 2010 10:47 AM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
Cc: ורדית מרקוביץ; ניצה רוט; 'Amitai Porat'; 'mussach etzionשמעון קרניאל '; 
'Ori Shemer'; 'אלישיב ומרים קנוהל (eknol@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; אפרת כהן; 'אפרת 
כהן וואלה (efratcohen4@xxxxxxxxx)'; 'פנינה שוורץ (פנינה שוורץ)'; 'קותי אלטמן 
בנין'; 'קותי וחינה אלטמן (altmankh@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שייע ולאה אלטמן 
(altmanls@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'שמעון קרניאל (karniel@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 
'שמעון שמואל (שמעון שמואל)'; 'תולי שיינפלד (tuli@xxxxxxxxxxxxxxxxx)'; 'תולי 
שינפלד- ג'ימייל (tulish2@xxxxxxxxx)'
Subject: הרחבת דירות שלב ג' - תוספות ושינויים של חברים, מעבר לסנטנדט - תזכורת 
לכללים


ב"ה ‏21/09/2010
טיוטה
הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)
הרחבת דירות שלב ג'
תוספות ושינויים של חברים, מעבר לסנטנדט
________________________________
[א] מבוא:

1.   בנייר זה יצויינו כלל התוספות והשינויים הידועים עד כה, שהם מעבר 
לפרוגרמה/ סנטנדרט (ע"פ התקנון/ חוברת המידע/ החלטות קודמות).

2.   הדברים נסמכים על תכניות וחוברת המכרז, מידע מהאדריכל, סיכומי דיירים 
שנסגרו מול שמואל לנדאו, וכן על דיון של שייע ואמיתי עם שמואל. נדרשים בדיקה ועיון 
הצוות, בעלי המקצוע והדיירים- לראות האם הדברים אכן תואמים לעובדות ולמציאות

3.   ט.ל.ח

________________________________
[ב] כללים בסוגיות היסוד החוזרות על עצמן :
כללי: הכללים הינם ע"פ התקנון וחוברת המידע. בנייר זה צויינו סוגיות שכיחות יחסית 
בפרוייקט.
1.   תוספת מ"ר: ע"פ התקנון ניתן להוסיף 5 מ"ר מעבר ל- 120 מ"ר. תוספת מעבר ל- 
120 מ"ר הינה ע"ח הדיירים. המחיר למ"ר הוא ממוצע העלות ע"פ הצעות המחיר של הקבלן.
2.   חיזוקים הנדסיים: כאשר החיזוקים הינם צורך התכנון המקובל- הם ע"ח 
הפרוייקט, כאשר הם נובעים מרצון מיוחד של הדיירים, ובאם אושרו ע"י המהנדס והמפקח- 
הם ע"ח הדייר. ההגדרות נקבעות ע"פ המלצת גורמי המקצוע. המחיר באחריות מפקח.
3.   פתחים- דלתות: דלת חוץ (כניסה)- דלת כניסה פלדלת אחת - ע"ח הפרוייקט. מעבר 
לכך ע"ח הדייר. דלת נוספת לכל פתח חדש – ע"ח הדייר. דלת לפתח קיים (כניסה קודמת 
שהופכת לכניסה משנית)- דלת "רגילה" (לא פלדלת)- ע"ח הפרוייקט. דלת מפתח סלון - 
למרפסת/ לגינת חוץ: דלת אחת ע"ח הפרוייקט- תוספת ע"ח דייר.
4.   פתחים- חלונות: תוספת חלונות בסלון/ מטבח/ חדרים, ע"פ בקשת הדייר (כגון: 3 
חלונות בסלון/ בחדר – 2 חלונות במטבח)- ע"ח הדייר. תוספת צורה מיוחדת (כגון חלון 
קשתי/פינתי) – ע"ח דייר. תוספת סטנדרט מיוחד (כגון פרופיל בלגי – צבע מיוחד 
שאושר), מעבר לסטנדרט הפרוייקט- (קליל 7000 לבן או "קיפ" במקומות מוגדרים)- ע"ח 
דייר.
5.   מערכות שירותים: ע"פ הפרוגרמה המאושרת, לדירה במפלס אחד- שתי מערכות (אחת 
עם אמבטיה, אחת ביחידת הורים), דירה בשני מפלסים- שלוש מערכות (אחת בכל קומה 
בנוסף 2 על יחידת ההורים). תוספת שירותים מעבר לאמור הינה ע"ח הדייר. מחיר ע"פ 
תמחור מפקח (וע"פ צורך- הצעת מחיר קבלן).
6.   מחסנים: אינם ע"ח הפרוייקט- בנייתם ע"פ תכנית מאושרת – וע"ח הדייר.
7.   משטחי חוץ (דירות תחתונות בד"כ): סטנדרט הפרוייקט 12 מ"ר בטון. תוספת מטרז' 
(שאושרה ע"י צוות התכנון מבחינת המיקום) ותוספת ריצוף ע"ח דייר.
8.   מרפסות: ע"פ התכנון. בדירה בעלת קומה ב' –מרפס/ות קומה ב' אינן חלק 
מהסטנדרט. ביצוע מרפסת מחייב דלת יציאה, איטומים, ניקוזים, ריצוף ומעקה ע"פ תכנית- 
הכל ע"ח דייר.


[ג] פירוט לפי משפחות: יישלח בנפרד לכל משפחה לאחר החג


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 3 – 290910 - אמיתי פורת