[harchavot_shlav3] הרחבת דירות- שלב ג' - דף עדכון מס' 17 – ‏180911

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 18 Sep 2011 13:56:39 +0300

לכולם שלום

רצ"ב עדכון

________________________________

ב"ה ‏‏‏‏‏‏18/09/2011

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 17 – ‏180911

________________________________

תאריך עדכון: ‏‏‏‏‏18/09/2011

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

________________________________
1.    אחריות ניהולית: הניהול בשטח מטעם הקיבוץ עובר לשייע, כמובן בשת"פ עם 
שמואל כפי שהיה עד כה. אני (אמיתי) אסייע בכל מה שאוכל, ואשתדל לא להפריע. (שמואל 
במילואים עד יום שני הקרוב, 19.9, ישוב לעבודה ב- 20.9)
2.    לו"ז: היום (18.9) בעז"ה תושלם מסירה שניה ברוב הדירות (למעט חריגים): 
לקבלן נותרו תיקונים שונים שיוכל לבצע גם תוך ואחרי מעבר הדיירים לדירות- הנ"ל 
יסוכמו בפרוטוקול ע"י שמואל ויופצו לכל הגורמים כולל הדיירים. הנ"ל מאפשר כניסת 
דיירים לדירות. המעבר לדירות יתאפשר ע"פ הנוהל האמור להלן בסעיף הבא.
3.    דיירים שמעוניינים במעבר לדירתם, יפעלו באופן הבא:
3.1.  מתאמים מועד מתוכנן למעבר (מידעים את שמואל ושייע), ומקבלים את המפתח 
מהקבלן (בתיאום מול שמואל),
3.2.  מוודאים ומתאמים מול קותי- השלמת האינסטלציה הנדרשת, ו/או מטבח (או דברים 
נוספים), וכן שהתשתיות הבסיסיות בדירה (מים, ביוב, גז, חשמל, תקשורת) עובדות כנדרש 
- עיין גם להלן.
3.3.   מתאמים העברת הציוד ע"פ צורך מול קותי.
3.4.  משלימים את העברת הציוד מדירת המעבר ומהמחסן בלול 5, ומזדכים על הדירה 
והתא בלול 5- בסיור- מפגש משותף- מול נציגי צוות הרחבת דירות (מרים וקותי)- כשבוע 
לאחר היום שבו החלנו. מי שזקוק לזמן נוסף יתאם אותו מול נציגי הצוות.
3.5.  סוגרים את כרטיס החו"ז מול הקיבוץ (שייע ואמיתי)
3.6.  עושים חנוכת הבית
4.    אינסטלציה- השלמת התקנת ברזים וכיוצ"ב:
4.1. הבהרות: כיורים וברזים שלא נרכשו באלוני, ובד"כ מותקנים בתוספת ארון 
(באמבטיה, מקלחת, שירותים או במטבח) – התקנתם אינה באחריות הקבלן.
4.2.  בנוגע לברזים כנ"ל על הדיירים לפנות לקותי, ולבקש השלמת ההתקנה על ידו. 
קותי קיבל את הבקשה מהקיבוץ, ויבצע במקומות הנ"ל. יש לספק לקותי את הציוד הנדרש 
(הברז וכן אביזרים נוספים רלבנטיים. ה"סיפונים" באחריות קותי). רצוי לעשות עם קותי 
סיור קצר במקומות הנדרשים להתקנה, ולוודא את המשמעויות.
4.3.  התקנת ארון אינה באחריות הקיבוץ ובאם לא נעשתה ע"י הנגר / הספק- יש לתמחר 
מול קותי או בעל מקצוע אחר. עבודות חריגות ידרשו תוספת תשלום הדיירים.
4.4.  אם יש ברז ו/או כיור כנ"ל שלא נקנה באלוני, אך אינו כרוך בארונות אמבטיה 
או מטבח- נא ליידע את שמואל שידאג להתקנתם באמצעות צ.פ.
5.    מטבחים:
5.1.  דיירים שטרם התקינו מטבח- נא ליידע את שמואל ושייע על התאריך המתוכנן 
להתקנה.
5.2.  השלמת קרמיקה מעל לשיש, וכן פאנלים הינה באחריות הדיירים והקיבוץ (ניתן 
לבצע באמצעות קותי). תשלום עבור הקרמיקה יקוזז מהזיכוי הניתן למטבח (שכלל תמחור 
עבודה כנ"ל).
5.3.  הדיירים מתבקשים לפנות לקותי ולסמן באופן סופי את מיקום ברז הגז במטבח.
5.4.  השלמת אינסטלציה במטבח תבוצע ע"י קותי בהתאם לאמור בסעיף הקודם.
________________________________
6.    שבילים: סוכם מועד לתיאום מערכת השבילים מול הדיירים לפני ביצוע (באחריות 
שייע, קותי ושמעון). בהתאם לסיכומים (ולפינוי השטח), יבוצע הנ"ל בהקדם האפשרי.
7.    תזכורת לגבי זיכויי מטבח ואינסטלציה המגיעים לדיירים – תצא שוב בנפרד 
(לבקשת חלק מהחברים)
8.    תיאום מועד השלמת מטבח כניסה לדירות: אנא השלימו את הטבלה הנ"ל, כדי 
שנוכל להיערך בצורה נכונה ככל האפשר

השלמות מטבח ומעבר לדירהמשפחה

הכנסת מטבח

מועד מעבר מתוכנן לדירה

הערות

שוורץ

בוצע

18.9ברג

בוצע

20.9סומר

מטבח 25.9, שיש 2.10קרניאל

בוצע

22.9?אבנר ד'

? שלמה דותןקוממי

בוצע (שלב א')- שלמה דותןטאובה

בוצע (שלב א')- נאסרמלמוד

כרגע בתאריך 18/9דנציגר

בוצע (שלב א')- נאסר9.    לבית מרקוביץ'- ישראל יימסר לו"ז בנפרד, בהתאם לשלב העבודות שם.

בעז"ה נעשה ונצליח
שמואל ואמיתי
בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] הרחבת דירות- שלב ג' - דף עדכון מס' 17 – ‏180911 - אמיתי פורת