[harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 15 – ‏210811

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 21 Aug 2011 16:37:24 +0300


ב"ה ‏‏‏‏21/08/2011

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 15 – ‏210811

________________________________

תאריך עדכון: ‏‏‏‏21/08/2011

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

________________________________
1.    לו"ז :
1.1.  היום בוצעה מסירה ראשונה בדירות התחתונות (= סיור בנוכחות קבלן ומפקח ללא 
דיירים, שבו מעביר המפקח רשימת התיקונים הנדרשת, ובעקבותיה מתקיימת מסירה שניה עם 
דייר). רשימת הרג'קטים לתיקון, תודפס בהקדם ותופץ גם לדיירים.
1.2.  לו"ז מתוכנן מסירה ראשונה לדירות הנוספות בעז"ה בתחילת השבוע הבא- 28.8
1.3. לו"ז מתוכנן מסירה שניה לדירות תחתונות- 28.8
1.4.  לו"ז מתוכנן למסירה שניה בדירות עליונות- טרם נסגר, הודעה נוספת בענין זה 
תצא בהקדם, תאריך אפשרי לתכנון- 6.9..
1.5.  המסירה הראשונה מאפשרת השלמת מטבחים ע"י הדיירים. הנוהל להכנסת מטבח כולל:
1.5.1. הודעה כ- 48 שעות מראש לדוד דיין ולאמיתי/ שמואל (כזכור שמואל בחופש בשבוע 
זה).
1.5.2. לקיחת אחריות על הכנסת המטבח, וגימור הנדרש בעקבותיו: שיש וקרמיקה, הגמר 
בהיקף השיש, תיקוני צבע, טיח וכדו'. מומלץ לסכם עם קותי על גימור המטבח ולדאוג 
לכל הנדרש.
1.5.3. הרג'קטים האמורים בסיכום המסירה הראשונה יהיו באחריות הקבלן- צ.פ.. רג'קטים 
נוספים שהדייר מאתר לפני הכנסת מטבח, יתווספו לרשימה בתיאום עם צ.פ. ויהיו גם הם 
באחריות הקבלן צ.פ., נזקים אחרים או רג'קטים חדשים שנוספו- באחריות הדייר.
1.6.  ארונות מקלחת- ארונות–ארונות אמבטיה אחרים (שנרכשו מספק אחר ולא באלוני): 
ההתקנה הינה באחריות הדייר. ניתן יהיה לבצע את העבודה מול קותי. אנחנו ננסה לבצע 
זאת באמצעות הקבלן. לתיאום הכנסת והתקנת ציוד זה, יש לפנות לאמיתי או לשמואל.
1.7.  ארונות נוספים יאושרו ככלל לאחר מסירה שניה. מקרים מיוחדים ייבחנו לגופם.
1.8.  בכך, אנו מקוים לסיים את ההשלמות הנדרשות מבחינת הדייר, לצורך כניסה לדירה 
(לאחר מסירה שניה)- אנא בצעו את התיאומים הנדרשים (למרות הקושי בתשובות ברורות 
מהקבלן בכל נושא הלו"ז).
1.9.  הערה: בשבוע הבעל"ט שמואל יהיה בחופשה מ- 22.8 עד סופשבוע 26.8. יש לו 
עובד נוסף- מפקח שאחראי על האתר בימים אלו. מאיר כהן- 0507333373- יש להתקשר רק 
בנושאים דחופים.
1.10.הערה נוספת: בשבוע הבעל"ט חל חג "עיד אל פיטר" ככל הנראה מיום שלישי, 30.8 
ועד סופשבוע (יום חמישי 1.9). בימים אלו לא תהיה עבודה בדירות. בתיאום מיוחד ייתכן 
שנוכל להכניס מטבחים/ ארונות וכו' גם בימי חג אלו.
1.11.סיום וכניסה לבתים: אנו מקוים שבתחילת ספטמבר (אלול), יסתיים גם הליך המסירה 
השניה (גם בדירות העליונות), והדיירים יוכלו להיכנס לדירות עד אמצע חודש זה (או 
אי"ה עוד קצת קודם).
1.12.לבית מרקוביץ'- ישראל יימסר לו"ז בנפרד, בהתאם לשלב העבודות שם.

________________________________
נושאים נוספים:
2.    דודי מים- דודים חשמליים מבוצעים ע"י הקיבוץ (קותי). דיירים שביקשו התקנת 
דודי שמש ועומדים בכללים- יפנו לשמואל לנדאו לצורך התיאום. שמואל הציע אפשרות 
הביצוע באמצעות צ.פ., והדיירים התבקשו לתת תשובה. האחריות לנושא זה הינה של 
הדיירים! בהתאם לכללים כפי שנקבעו בהחלטת הוועד וצוות הרחבת דירות מיום 20.12.2011 
(ראה נספח)
3.    פיתוח- שבילים וגבהים ומשמעויות למשטחי הכניסה ומרפסות תחתונות: סיכומים 
לביצוע הפיתוח יקודמו בהתאם לתכנית הפיתוח האשכולית. לאחר ניקוי ויישור השטח, יסמן 
קותי את התואי הבסיסי
4.    מחסנים ומשטחי כניסה: כזכור אלו מבוצעים בפרוייקט ע"י קותי. יש דירים 
שמבקשים לבצע מחסנים וכן הגדלה של משטח הכניסה (מרוצף) מעבר לסטנדרט של הפרוייקט.
4.1.  מבחינת התכנון עבודות אלו טעונות התאמה לתכנית הפיתוח הכוללת (נשלחה אליכם 
בעבר), הדברים אמורים להיות סגורים ומתואמים- נא בידקו שאכן כך הוא בחלק הנוגע 
לכם! (ליתר ביטחון העברנו פעם נוספת את תכנית הפיתוח הכוללת).
4.2.  בענין המחיר הנדרש לביצוע עבודות כנ"ל אנו דורשים מכל הדיירים לעבוד לפי 
הנוהל שפורסם (="נוהל חיוב תוספות פרטיות בהרחבת דירות"), ונשלח אליכם כמה פעמים. 
אתם מתבקשים למלא את הטופס ולהחתים את מי שצריך! מניסיוננו למדנו כי מה שלא מסוכם 
בצורה ברורה יוצר אי הבנות, עגמת נפש וכעסים או הפסדים לחבר ו/או לקיבוץ. לכן נא 
הקפידו לעבוד ע"פ הנוהל.
4.3.  משטחי המרפסת / סוכה/ כניסה לדיירי הקומות התחתונות: לאחר יישור השטח 
וסימון השבילים המרכזיים נוכל לטפל המשטחים מסומנים בתכנית הפיתוח הכוללת של 
האשכול. אנו מבקשים מכל הדיירים לתאם מול קותי, לאחר יישור השטח, את מידות המשטח 
הסופי וכן את הריצופים. להזכירכם ע"פ השינוי בהחלטות אתם זכאים לריצוף 12 מ"ר (ע"פ 
סטנדרט כולל של 2,000 ₪) למשטח.
5.    חו"ז דיירים (- כרטיס חובה וזכות כספים): שמואל ואני מעדכנים את כרטיס 
החו"ז של כל דייר, בהתאם לחידושים / שינויים לעומת סיכומים קודמים ובהתייחס למה 
שבוצע לבסוף. נשתדל לשלב לכרטיס זה את כלל הזיכויים והחיובים הידועים (כולל 
מטבחים, כלים סניטריים למי שלא רכש באלוני וכיוצ"ב). טיוטה ראשונית של המצב הידוע 
לנו- תצא אליכם לבקרה ולהערות, הנ"ל יושלם באופן סופי רק לאחר שצ.פ יגיש את כלל 
החיובים והזיכויים שלו.
שאלות, הערות והארות בונות יתקבלו בברכה
שמואל ואמיתי________________________________
נספח – חימום מים, ודודי שמש - החלטת הוועד + צוות הר' דירות, 20.12.2010:

1.    ברירת המחדל לחימום מים חמים תהיה דוד חשמלי. מיקומו יקבע ע"י המפקח 
ונציגי צוות התכנון של הר' דירות (בייעוץ אדריכל).

2.    המבקשים לבצע דודי שמש יוכלו לעשות זאת בהתאם לכללים הבאים:

2.1.  הדיירים יקבלו ייעוץ ותחשיב עלויות כלליים ע"פ בדיקת הקיבוץ (באמצעות 
המפקח-שמואל לנדאו).

2.2.  דודי-שמש - תכנון ומיקומי הדודים: עקרונית יינתן אישור לקולטים על הגגות 
(לא ינתן אישור לדודים על הגגות). בכל מקרה לגופו המפקח והמתכנן יציעו הצעה 
למיקומי קולטים ודודים בהתאם להנחיות העקרוניות. ו' מתאר וצוות הרחבות יבחנו 
ויאשרו. הקיבוץ לא יכפה פיתרון של דודים או קולטים במרחב פרטי (מרפסות וכיוצ"ב), 
הסיכומים הסופיים יחייבו הסכמות שכנים. באם לא יימצא פיתרון למיקום הדוד של 
התחתון, יבוצע במרחב התחתון עם משאבת סיחרור (בתנאי שהדייר מעוניין, ולאחר שקיבל 
ייעוץ מתאים בדבר העלויות והיעילות).

2.3.  תיאום ביצוע: המבקשים לבצע דודי שמש יזכו בסיוע הקיבוץ בתכנון ותיאום 
הביצוע.

2.4.  עלויות השקעה ואחזקה: הקיבוץ יציג תחשיב כללי בהתאם להתייעצות עם גורמי 
המקצוע. הקיבוץ יבהיר את היתרונות והחסרונות של ביצוע דודי השמש. ההשקעה והאחזקה 
(תשלום העלויות ואחריות לביצוע האחזקה בפועל) יהיו כולן באחריות הדייר. החיסכון 
יהיה של הדייר.
בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 15 – ‏210811 - אמיתי פורת