[harchavot_shlav3] דף עדכון לדיירים, מס' 13, 250711

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 25 Jul 2011 14:06:35 +0300

לכולם שלום
לעיון והערות
בהצלחה

________________________________

ב"ה ‏‏‏25/07/2011

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 13 – ‏250711

________________________________

תאריך עדכון: ‏‏‏25/07/2011

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

________________________________
1.    לו"ז לסיום העבודה (של צ.פ. ובכלל): כפי שאתם רואים הלו"ז מתעכב מעט. אנו 
עושים את כל המאמצים לקדם את השלמת העבודות ומסירת הבתים בהקדם האפשרי. הסיכום 
העקרוני הוא למסור את הבתים בדירוג במהלך חודש אוגוסט הבעל"ט. אנו מעריכים כי אין 
עיכובים נוספים (כל ההחלטות הנדרשות התקבלו וכל החסמים מול הספקים/ קבלני משנה 
החיצוניים הושלמו לפי המיטב האפשרי). המאמצים שלנו מתמקדים בניסיון לקצר את הזמן 
הנדרש להשלמות פיתוח ומערכות (שבאחריות הקיבוץ), וכן להשלמות הנדרשות ע"י דיירים 
(מטבח, כלים סניטריים שהקבלן אינו מתקין, ריהוט כגון ארונות וכיוצ"ב- ראה גם להלן) 
באופן שסמוך למסירת הבתים יוכלו הדיירים להיכנס למגורים סבירים.
הערות חשובות:
1.1.  למידע: ההשלמות העיקריות הנדרשות מצד הקבלן: קרמיקה- ריצוף וחיפוי (המעט 
שטרם סופק במספר דירות); אלומיניום שטרם סופק (בייחוד במקומות שבהם לא הושלם 
חיפויי קרמיקה), דלתות פנים (בעז"ה בתוך כשבוע), מרפסות- השלמת איטום וריצוף (כ- 
10 ימים?).
1.2.  הערה עקרונית: עקב השלבים שאליהם הגענו ובכדי לעמוד בלו"ז זה, למנוע 
עיכובים בביצוע, ותירוצים אמיתיים ומדומים של הקבלן, אנו מקפידים מאד שלא לבצע 
שינויים לעומת התכנון. אנו מבקשים מהדיירים לקבל זאת בהבנה.

2.    דרישות ובקשות מדיירים (בהתאם למכתבים קודמים של שמואל לנדאו):
2.1.  כל מי שרכש ריצוף למרפסת, ברזים, כיורים (מספק אחר ולא באלוני), צריך 
לדאוג שהציוד יהיה בכפ"ע כבר עכשיו (הקבלן כבר הביא לאתר את הציוד שנרכש באלוני).
2.1.1. ריצוף יש להביא לשטח – הקבלן מרכיב.
2.1.2. ארונות, כיורים וברזים – ההתקנה הינה באחריות הדייר. ניתן יהיה לבצע את 
העבודה מול קותי. אנחנו ננסה לבצע זאת באמצעות הקבלן. בפועל הכנסת הציוד העדין, 
אפשרית כעת לאחר שדלתות הכניסה הורכבו. האחריות לציוד הנ"ל בתוך הבית הינה של 
הדייר. צ.פ. מצידו יעשה את המאמצים הנדרשים לשמור על ציוד זה. לתיאום הכנסת והתקנת 
ציוד זה, יש לפנות לשמואל.
2.2.  מטבחים – רצוי שהמטבחים יהיו מוכנים בנגריות השונות. אנו ננסה להכניסם 
מוקדם ככל האפשר.
2.2.1. מבחינה עקרונית יש אישור מהקבלן להכניס ארונות לאחר הרכבת דלתות הכניסה 
ולפני מסירה.
2.2.2. הכנסת הארונות מותנית בכך שהדייר יודע כי כל אזור המטבח עובר לאחריותו, 
הגמר בהיקף השיש, תיקוני צבע, טיח וכדו'. כמובן שלפני הכנסת הארונות תתבצע בדיקה 
מקדמית למצב האיזור במטבח. משפחה המעוניינת להכניס את הארון לפני קבלת הדירה תעביר 
את בקשתה לשמואל, בכתב.
2.2.3. שיש וקרמיקה במטבחים גם באחריות הדייר, אנו נעזור לבצע עבודות אלו דרך קותי 
או דרך קבלני משנה ששמואל מכיר. בהתאם לסיכום לו"ז התקנת ארונות המטבח – נא פנו 
לשמואל וקותי לתיאום השלמת השיש והקרמיקה, או עדכנו בדבר הסיכומים האישיים שלכם 
בנושא.

3.    עבודות פיתוח:
3.1.  בוצעו: העבודות של קותי על ביוב, מים, חשמל ותקשורת, כמעט הושלמו, באזור 
המרכזי, שבו ניתן לעבוד בצורה פנויה יחסית. בשלב זה בוצעו קוי הביוב הראשיים 
(וחיבורים לבתים), בוצע קו החשמל הראשי וחיבורו לבתים (למעט השלמה קטנה שבעבודה). 
קוי המים מבוצעים כעת, ובהמשך יושלמו קוי התקשורת והגז הראשי. טרם בוצעו: קוי 
הביוב (וכן קו מים) בשורה הצפונית (שוורץ – מרקוביץ'), אלה יושלמו לאחר שהשטח 
באזור זה יפונה (אנו מקוים בתוך ימים מספר להתחיל לעבוד גם שם).
3.2.  יישור השטח באזור המרכזי: בעוד כ- 10 ימים צפויים להסתיים עבודות הפיתוח, 
והשטח ייושר , לצורך סיכום הגבהים, השבילים, המשטחים וכיוצ"ב. עבודה כנ"ל תבוצע גם 
באזור השורה הצפונית, לאחר השלמת קוי הביוב והמים הנדרשים שם.
3.3.  בשלב הסופי לאחר יישור השטח, יבוצעו השבילים, ע"פ תכנית הפיתוח. בחלק 
האחרון נבצע שיקום וחידוש נוי בדומה למה שנעשה באשכול א' (באופן האפשרי לטיפול 
במחצית האשכול). כלל עבודות הפיתוח ושיקום הנוי יושלמו באופן סופי רק לאחר סיום כל 
האשכול.
3.4.  דודי מים- דודים חשמליים מבוצעים ע"י הקיבוץ (קותי). דיירים שביקשו התקנת 
דודי שמש ועומדים בכללים- יפנו לשמואל לנדאו לצורך התיאום. האחריות לנושא זה הינה 
של הדיירים!
3.5.  מחסנים ומשטחי כניסה: כזכור אלו מבוצעים בפרוייקט ע"י קותי. יש דירים 
שמבקשים לבצע מחסנים וכן הגדלה של משטח הכניסה (מרוצף) מעבר לסטנדרט של הפרוייקט.
3.5.1. מבחינת התכנון עבודות אלו טעונות התאמה לתכנית הפיתוח הכוללת (נשלחה אליכם 
בעבר), הדברים אמורים להיות סגורים ומתואמים- נא בידקו שאכן כך הוא בחלק הנוגע 
לכם! (ליתר ביטחון העברנו פעם נוספת את תכנית הפיתוח הכוללת).
3.5.2. בענין המחיר הנדרש לביצוע עבודות כנ"ל אנו דורשים מכל הדיירים לעבוד לפי 
הנוהל שפורסם (="נוהל חיוב תוספות פרטיות בהרחבת דירות"), ונשלח אליכם כמה פעמים. 
אתם מתבקשים למלא את הטופס ולהחתים את מי שצריך! מניסיוננו למדנו כי מה שלא מסוכם 
בצורה ברורה יוצר אי הבנות, עגמת נפש וכעסים או הפסדים לחבר ו/או לקיבוץ. לכן נא 
הקפידו לעבוד ע"פ הנוהל.
3.5.3. משטחי המרפסת / סוכה/ כניסה לדיירי הקומות התחתונות: לאחר יישור השטח 
וסימון השבילים המרכזיים נוכל לטפל המשטחים מסומנים בתכנית הפיתוח הכוללת של 
האשכול. אנו מבקשים מכל הדיירים לתאם מול קותי, לאחר יישור השטח, את מידות המשטח 
הסופי וכן את הריצופים. להזכירכם ע"פ השינוי בהחלטות אתם זכאים לריצוף 12 מ"ר (ע"פ 
סטנדרט כולל של 2,000 ₪) למשטח.
4.   פרטים בביצוע
4.1.  צבע מעקות: צבע המעקות יהיה ירוק זית 6011, כמו המעקות אצל סנדי ובהרחבה 
הקהילתית.
4.2.  דלתות חוץ: הותקנו אמש.
4.3.  דלתות פנים: יותקנו בעז"ה בסוף בתוך כשבוע הדלתות כוללות ציפוי דיקט, אנו 
מקוים שהדבר ימנע בעיות שיש לנו עם הדלתות בשלבים הקודמים.
5.    חו"ז (- חובה וזכות) דיירים: שמואל ואני מעדכנים את כרטיס החו"ז של כל 
דייר, בהתאם לחידושים / שינויים לעומת סיכומים קודמים ובהתייחס למה שבוצע לבסוף. 
נשתדל לשלב לכרטיס זה את כלל הזיכויים והחיובים הידועים (כולל מטבחים, כלים 
סניטריים למי שלא רכש באלוני וכיוצ"ב). העדכון יצא אליכם לבקרה ולהערות, ואח"כ 
יועבר להנה"ח לביצוע בהתאם לכללי החיוב והזיכוי בהרחבת דירות.
שאלות, הערות והארות בונות יתקבלו בברכה
שמואל ואמיתי
בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] דף עדכון לדיירים, מס' 13, 250711 - אמיתי פורת