[harchavot_shlav3] הרחבת דירות - דפי מידע לדיירים, דף עדכון מס' 12, 290611

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 3 Jul 2011 10:10:19 +0300

שלום לכולם
רצ"ב דף עדכון
קבצים נוספים רלבנטיים, ישלחו בהודעות נפרדות עוקבות
________________________________


ב"ה ‏‏29/6/2011

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 12 – ‏290611

________________________________

תאריך עדכון: ‏‏29/06/2011

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

________________________________
1.    לו"ז לסיום העבודה (של צ.פ.): אנו מקוים לעמוד בלו"ז המתוכנן (האחרון 
שפורסם), למסירת כלל הדירות (למעט מרקוביץ' וישראל עד סוף יולי, תחילת אוגוסט)
תזכורת: עיקרי תכנית הלו"ז שפורסם (בקובץ אקסל נפרד):
תכנית שלבים ולו"ז


[cid:image001.png@01CC3969.698E3B20]
הערות:
1.1.  הלו"ז כולל את ביצוע הבתים , אך לא את כל עבודות הפיתוח.
1.2.  ישנן בעיות שונות בריצופים, אצל חלק מהדיירים (עיקרן טעויות שעשו "אלוני") 
בהזמנה/ אספקה. חלקן כבר נפתרו ואת היתר אנו מקוים לפתור בהקדם.
1.3.  הלו"ז אינו כולל כרגע את מרקוביץ' ישראל, אך דירות אלו ייכנסו לטיוטה הבאה 
ובכל מקרה בכוונתנו לסיים אותם בסמוך לדירות האחרונות.
1.4.  הערה עקרונית: עקב השלבים שאליהם הגענו ובכדי לעמוד בלו"ז זה, למנוע 
עיכובים בביצוע, ותירוצים אמיתיים ומדומים של הקבלן, אנו מקפידים מאד שלא לבצע 
שינויים לעומת התכנון. אנו מבקשים מהדיירים לקבל זאת בהבנה.
2.    עבודות פיתוח: חיבור הגז בוצע בכל הבתים, בהם בוצע הריצוף. העבודות על 
ביוב, מים, חשמל ותקשורת, החלו ע"י קותי, באזור בנין B (קוממי- טאובה- מלמוד- 
דנציגר), שבו ניתן לעבוד בצורה פנויה יחסית. בשלב זה מבוצעים קוי הביוב הראשיים 
(וחיבורים לבתים), בקרוב (שבוע הבא בעז"ה), יבוצע קו החשמל הראשי (וחיבורו לבתים. 
מים יבוצעו בהמשך (בהתאם לפינוי הגדר והשטח). לבסוף יבוצעו השבילים, ע"פ תכנית 
הפיתוח, ובחלק האחרון נבצע שיקום וחידוש נוי בדומה למה שנעשה באשכול א' (באופן 
האפשרי לטיפול במחצית האשכול). כלל עבודות הפיתוח ושיקום הנוי יושלמו באופן סופי 
רק לאחר סיום כל האשכול.
3.    מחסנים ומשטחי כניסה: כזכור אלו מבוצעים בפרוייקט ע"י קותי. רבים 
מהדירים מבקשים לבצע מחסנים וכן הגדלה של משטח הכניסה (מרוצף) מעבר לסנדטנרט של 
הפרוייקט.
3.1.  מבחינת התכנון עבודות אלו טעונות התאמה לתכנית הפיתוח הכוללת (נשלחה אליכם 
בעבר), הדברים אמורים להיות סגורים ומתואמים- נא בידקו שאכן כך הוא בחלק הנוגע 
לכם! (ליתר ביטחון נעביר שוב את תכנית הפיתוח הכוללת).
3.2.  בענין המחיר הנדרש לביצוע עבודות כנ"ל אנו דורשים מכל הדיירים לעבוד לפי 
הנוהל שפורסם (="נוהל חיוב תוספות פרטיות בהרחבת דירות"), ונשלח אליכם כמה פעמים 
בעבר (לשם הנוחות נשלח אותו שוב). אתם מתבקשים למלא את הטופס ולהחתים את מי שצריך! 
מניסיוננו למדנו כי מה שלא מסוכם בצורה ברורה יוצר אי הבנות, עגמת נפש וכעסים או 
הפסדים לחבר ו/או לקיבוץ. לכן נא הקפידו לעבוד ע"פ הנוהל.
4.    פרטים בביצוע
4.1.  צבע: התקבלו בחירות המשפחות כלהלן. שמואל הוציא מכתב הבהרה בנוגע לתיקונים 
בקירות צבועים, ביקשנו לוודא שגם לאור הבהרה זו, הבחירה של הדיירים עומדת בעינה
4.2.  דלתות פנים: בשלב זה שודרגו הדלתות במקום נייר ציפוי דיקט, אנו מקוים 
שהדבר ימנע בעיות שיש לנו עם הדלתות בשלבים הקודמים. טרם התקבלה דוגמה מספקת 
מבחינתנו
4.3.  ארגזי רוח: יבוצעו בשיטה המבוצעת בהרחבה הקהילתית, דוגמה ראשונה קיימת 
בבית משפ' ברג.
5.    חו"ז (- חובה וזכות) דיירים: שמואל ואני מעדכנים בימים אלו את כרטיס 
החו"ז של כל דייר, בהתאם לחידושים / שינויים לעומת סיכומים קודמים ובהתייחס למה 
שבוצע לבסוף. נשתדל לשלב לכרטיס זה את כלל הזיכויים והחיובים הידועים (כולל 
מטבחים, כלים סניטריים למי שלא רכש באלוני וכיוצ"ב). העדכון יצא אליכם לבקרה 
ולהערות, ואח"כ יועבר להנה"ח לביצוע בהתאם לכללי החיוב והזיכוי בהרחבת דירות.
שאלות, הערות והארות בונות יתקבלו בברכה
שמואל ואמיתי


בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

PNG image

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] הרחבת דירות - דפי מידע לדיירים, דף עדכון מס' 12, 290611 - אמיתי פורת