[hamradio-list] =?tis-620?q?Re:_[hamradio-list]_Re:_[hamr?==?tis-620?q?adio-list]_=A2=E8=D2?==?tis-620?q?=C7=A4=C7=D2=C1=A4=D7=BA=CB=B9=E9=D2=A1=C3=B3?==?tis-620?q?=D5=CA=B6=D2=B9=D5_Repeater_=A4=C7=D2=C1=B6=D5=E8_UHF_4?==?tis-620?q?30MHz_=A2=CD=A7_US_=C3?==?tis-620?q?=C7=BA=A1=C7=B9=A1=D4=A8=A1=D2=C3=CD=D7=E8=B9?=

  • From: weerawat <hs7jjy@xxxxxxxxx>
  • To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 18 May 2007 23:40:34 +0700

Q: ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นกับกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย
A:??????????????????????????????????
คิดก่อนตอบ :1.กิจการวิทยุสมัคเล่นในประเทศไทย กทช.จะให้ใช้ความถี่ช่วง
430MHz-450MHz ได้ด้วยหรือ?
2.ถ้าให้ใช้ได้ ให้เป็นกิจการหลักหรือกิจการรอง?
3.ไม่ว่าจะเป็นกิจการหลักหรือกิจการรอง ให้มี สถานี Repeater ที่ใช้ความถี่ช่วง
430MHz-450MHz ได้ด้วยหรือ?
4.ขณะนี
้มีหน่วยงานใดใช้ความถี่ช่วงดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว?และที่ความถี่ใด?สถานที่ใด?
5.ถ้ามี ตามข้อ 4.ก็คงต้องกลับไปที่ ข้อ 1.
6.ถ้าไม่มี ตามข้อ 4.ก็ต้องไปดูที่ ข้อ 3.
7.ขอค้นหาข้อมูลก่อนเพื่อแสดงความเห็นให้กับคำถามที่ว่า :  Q:
ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ...
73, HS7JJY.

เมื่อ 5/15/07, HS6RXX-Kitti Champasak <hs6rxx@xxxxxxxxx> เขียนว่า:

ครับ

คงต้องเลิกใช้ความถี่นั้นไปโดยด่วน อย่างถาวร

73
HS6RXX

----- Original Message -----
From: "HS2JFW, Joe" <hs2jfw@xxxxxxxx>
To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: <NTC_working_group@xxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, May 12, 2007 9:33 AM
Subject: [hamradio-list] ข่าวความคืบหน้ากรณีสถานี Repeater ความถี่ UHF
430MHz ของ US รวบกวนกิจการอื่น


> จากที่ได้เคยให้ข่าวเกี่ยวกับสถานี Repeater ของสหรัฐอเมริกา ความถี่
> 430MHz-450MHz ไปรบกวนการใช้งานของกิจการทางทหารหรือความมั่นคง
> และสถานีเรดาห์ ที่ตั้งอยู่ในบางรัฐนั้น ขณะนี้ทาง ARRL
> ซึ่งเป็นสมาคมตัวแทนของนักวิทยุสมัครเล่นอเมริกันทุกคน
> ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาไปยังหน่วยงานที่ถูกรบกวนแล้ว
มีแนวทางดำเนินการดังนี้
> 1. สถานี Repeater
>
ทุกสถานีที่ได้ถูกระบุว่าเป็นสถานีที่ก่อนให้เกิดการรบกวนต้องลดกำลังส่งลงชั่วคราวทันทีให้เหลือแค่
> 5 วัตต์
> 2. ARRL จะติดต่อหน่วยงานให้ศึกษาผลกระทบสำหรับ Repeater แต่ละตัว
> เพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหานี้ในทางเทคนิค ได้แก่ ย้ายตำแหน่งที่ตั้งของ
> Repeater ไปยังที่ใหม่
> ใช้สายอากาศชนิดทิศทางและหันไปยังทิศทางที่ไม่รบกวนกับสถานีของหน่วยงานอื่น
> ลดกำลังส่งให้ต่ำลงมาอย่างถาวร
หรือาจใช้เทคนิคหลายอย่างร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา
> 3. หน่วยงานที่ได้รับการบกวนจะพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้
> ว่ามีความพึงพอใจกับแนวทางการแก้ปัญหารบกวนหรือไม่
> 4. เมื่อหน่วยงานที่ได้รับการรบกวนพิจารณาและรับข้อเสนอแล้วทาง ARRL
>
จะกำหนดเป็นข้อแนะนำเพื่อส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานความถี่ของแต่ละเขตเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละสถานี
> Repeater และจะสรุปส่งเรื่องไปยัง FCC ด้วยเช่นกัน
>
> ในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับ Repeater จำนวน 15 สถานีที่อยู่ในรัศมี 160
กิโลเมตร
> รอบๆ สนามบิน และ Repeater มากกว่า 100 สถานี ในรัศมี 230 กิโลเมตร
> ปัญหาใหญ่ก็คือสถานีเรดาห์ PAVE PAWS ที่ใช้งานทั้งแถบความถี่ของย่าน 70
> เซ็นติเมตรนี้ และใช้กำลังส่งถึงกว่า 145 กิโลวัตต์
>
> ตัวแทนของ ARRL
> ได้เข้าพบตัวแทนของหน่วยงานที่ได้รับการรบกวนแล้วและได้พูดคุยกัน
> ซึ่งทางหน่วยงานทางทหารก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าสถานี Repeater
> ของนักวิทยุสมัครเล่นนั้นมีความจำเป็นและสำคัญ
> ในการช่วยเหลือประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเกิดขึ้น
> ซึ่งก็จะพยายามร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นต่างวิตกกันว่า
FCC
> จะยกเลิกการใช้งานความถี่ช่วง 430MHz-450MHz สำหรับวิทยุสมัครเล่นทั้งหมด
> แต่จากการพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ประเด็นนี้ไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากทั้ง FCC
> และหน่วยงานทางทหารก็เห็นความสำคัญของนักวิทยุสมัครเล่นเช่นกัน
>
> Q: ทำไมนักวิทยุสมัครเล่นต้องกระตือรือล้นในการแก้ปัญหาครั้งนี้
> A: เพราะความถี่ช่วง 430MHz-450MHz ในสหรัฐอเมริกา (จริงๆ แล้วทั่วโลกด้วย)
> กำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรอง
> ซึ่งถ้ารบกวนกิจการหลักจะต้องแก้ปัญหาการรบกวนนั้นทันที
>
> เราได้บทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
> 1. เราได้เห็นว่าสหรัฐอเมริการมีหน่วยงานหลักที่ดูแล ประสานงาน ปกป้อง
> เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นที่เข้มแข็ง คือ ARRL
> 2. เราได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักวิชาการ โดย ARRL
> มีนักวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ มีความสามารถเข้ามาช่วยให้คำแนะนำมากมาย
>
> Q: ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างล่ะ
> จะเกิดอะไรขึ้นกับกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย
> A:??????????????????????????????????
>
> 73 de
> HS2JFW
>
> ===========================================================
> The Ham Radio in Thailand mailing list
> สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
> อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
> ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
> ===========================================================

===========================================================
The Ham Radio in Thailand mailing list
สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
===========================================================

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?tis-620?q?Re:_[hamradio-list]_Re:_[hamr?==?tis-620?q?adio-list]_=A2=E8=D2?==?tis-620?q?=C7=A4=C7=D2=C1=A4=D7=BA=CB=B9=E9=D2=A1=C3=B3?==?tis-620?q?=D5=CA=B6=D2=B9=D5_Repeater_=A4=C7=D2=C1=B6=D5=E8_UHF_4?==?tis-620?q?30MHz_=A2=CD=A7_US_=C3?==?tis-620?q?=C7=BA=A1=C7=B9=A1=D4=A8=A1=D2=C3=CD=D7=E8=B9?=