[haiku-i18n-se] Re: to "escape" special characters

  • From: Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 28 May 2011 21:00:52 +0000

Den söndagen den 22:e maj 2011 skrev Victor Widell:
> I sidan om filattribut finns texten "to "escape" special characters".
>
> http://i18n.haiku-os.org/userguide/translate.php?doc_id=8&l=sv_SE
>
> Jag översatte det till "markera specialtecken".
>
> Själv tycker jag att det funkar. Kommentarer?
Den var svår. Markera känns inte helt naturligt. Markera känns som
något man gör med tecknet (exempelvis med fet stil). Vad tror ni om "I
Terminalen måste specialtecken som <tt>'"*\$?!</tt> föregås med "\"."?

Patrik

Other related posts: