[haiku-i18n-se] to "escape" special characters

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 22 May 2011 23:48:03 +0200

I sidan om filattribut finns texten "to "escape" special characters".

http://i18n.haiku-os.org/userguide/translate.php?doc_id=8&l=sv_SE

Jag översatte det till "markera specialtecken".

Själv tycker jag att det funkar. Kommentarer?

Other related posts: