[haiku-i18n-se] Re: term: unnamed

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 27 Feb 2011 08:46:50 +0100

Patrik Gissberg Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx> wrote:
 ...
> Jag har börjat använda Förval för Defaults. Om vi kommer på något
> bättre så får vi ändra.

http://dev.haiku-os.org/changeset/40717
http://dev.haiku-os.org/changeset/40718

/Jonas.


Other related posts: