[haiku-i18n-se] Re: term: unnamed

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 27 Feb 2011 02:10:06 +0100

Patrik Gissberg Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx> wrote:
> Jag har avstavat en del ord. Speciellt när det gäller svenska språket
> och tekniska ord så har dom en tendens att bli väldigt långa. Det kan
> hända att en del ord inte fungerar avstavade. I sådana fall får vi ändra
> tillbaka.

Är inte särstavning och avstavning olika saker?

Särstavning är fult, men jag håller med om att långa ordkombinationer
är problematiska. Ibland går det att formulera om istället.

> Jag har börjat använda Förval för Defaults. Om vi kommer på något
> bättre så får vi ändra.

+1

> Ska vi använda Verkställ eller Använd för Apply?
> Hitintills har vi använt Använd, men Verkställ är vanligare.
> Vad tycker ni? Jag röstar nog på Verkställ då det är etablerat
> sedan tidigare.

Jag gillar Använd. Lite mjukare och enklare.

> Jonas: För du över översättningarna ikväll? Jag skulle vilja testa
> dom ändringarna som är gjorda dom senaste dagarna i morgon.

Jag ska försöka.

/Jonas.

Other related posts: