[haiku-i18n-se] Re: term: unnamed

  • From: Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 26 Feb 2011 15:41:31 +0100

Jag har avstavat en del ord. Speciellt när det gäller svenska språket och tekniska ord så har dom en tendens att bli väldigt långa. Det kan hända att en del ord inte fungerar avstavade. I sådana fall får vi ändra tillbaka.


Jag har börjat använda Förval för Defaults. Om vi kommer på något bättre så får vi ändra. Ska vi använda Verkställ eller Använd för Apply? Hitintills har vi använt Använd, men Verkställ är vanligare. Vad tycker ni? Jag röstar nog på Verkställ då det är etablerat sedan tidigare.

Jonas: För du över översättningarna ikväll? Jag skulle vilja testa dom ändringarna som är gjorda dom senaste dagarna i morgon.

// Patrik

Other related posts: