[haiku-i18n-se] Re: "supported file"

  • From: Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 18 Jan 2010 14:33:50 +0100

Den 18 januari 2010 11.42 skrev Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>:

> Funkar formuleringen bra som den är skriven här:
>
> http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=51&l=sv_SE
>
> och här:
>
> http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=46&l=sv_SE
>
> ?
>
>
>
> Det är samma text som ligger på två platser, så det är viktigt att den
> fungerar lika bra i båda sammanhangen med samma formulering.
>
> Sätt som o-fuzzy om du godkänner.
>

Jepp funkar bra.

Other related posts: