[haiku-i18n-se] "supported file"

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 18 Jan 2010 11:42:26 +0100

Funkar formuleringen bra som den är skriven här:

http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=51&l=sv_SE

och här:

http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=46&l=sv_SE

?Det är samma text som ligger på två platser, så det är viktigt att den fungerar lika bra i båda sammanhangen med samma formulering.

Sätt som o-fuzzy om du godkänner.

Other related posts: