[haiku-i18n-se] Re: nykomling

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 29 Nov 2009 23:13:49 +0100


On 29 nov 2009, at 18:57, Jonas Sundström wrote:

Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx> wrote:
...
Skicka gärna en lista över termer du har använt,
så att jag kan fylla på vår terminologi.

För termen "Revert" valde jag "Återställ" istället
för "Återgå".

("Revert" är som ett fett "Undo" /all changes/ och
återställer, om det implementerats rätt, alla de
inställningar man hade strax innan man började ändra.)

Jag tycker att kopplingen
 Återställ - hur det var innan

är enklare att greppa än kopplingen
 Återgå - (till) hur det var innan


Tummen upp.


En annan term som jag inte tycker känns helt bra är "Förval".
Där valde jag mellan "Standardvärden" och "Standardinställningar"
som jag tycker förmedlar sin innebörd på ett mer direkt sätt,
och utan att blanda in ordet "val", som känns lite motsägelse-
fullt i sammanhanget. ("Förval" är inte val, sett ur användar-
perspektiv.)Var det som översättning av ordet "default"? Jag hittade en linux- mailinglista från sent nittiotal som diskuterade just det. De hade en del mer exotiska ord på förslag, men "standard" eller "standardinställningar" var det jag tyckte fungerade bäst.Other related posts: